eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Indeks prac opublikowanych w 2008 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 41-42
Data publikacji online: 2009/04/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Indeks prac opublikowanych w 2008 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 11 Ocena przydatności testu na krew utajoną w kale w opiece profilaktyczno diagnostycznej członków rodzin z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego (hnpcc)

Usefulness of faecal occult blood testing (FOBT) applied to preventive and diagnostic schedule in hereditary non polyposis colorectal cancer (HNPCC) family members

Zbigniew Banaszkiewicz, Krzysztof Tojek,

Paweł Jarmocik, Jan Lubinski, Arkadiusz Jawień5 Ocena motywacji chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu na podstawie testu Niny Schneider

Assessment of motivation of patients with peripheral arterial disease to stop smoking based on Nina Schneider’s test

Ewa Sztuczka, Maria T. Szewczyk12 Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych wobec personelu pielęgniarskiego

Expectations of patients’ stay in surgical wards regarding nursing staff

Wojciech Kapała, Sławomir Chudziński, Stefan Hyrcza19 Maski chorób naczyniowych źródłem poważnych pomyłek diagnostycznych i leczniczych

Mimic of vascular diseases as a source of serious diagnostic and treatment mistakes

Anna Spannbauer, Joanna Danek, Ewa Niżnik, Katarzyna Zając, Beata Białko, Stefan Hyrcza,

Andrzej Cencora21 Pielęgnowanie chorego z urostomią

Nursing care of patient with urostomy

Krystyna Pikor26 Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią

Katarzyna Cierzniakowska28 Komunikat – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego30 Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Komitet Założycielski: Maria Teresa Szewczyk, Elżbieta Biedroń-Gulczyńska, Arkadiusz Jerzy Jawień

34 Deklaracja członkowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; vol. 2, 239 Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe