eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Inkontynencja – cichy problem. Analiza czynników ryzyka

Urszula Anna Wójtowicz
,
Lucyna Płaszewska-Żywko
,
Ewelina Kołacz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 92–97
Data publikacji online: 2013/09/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka nietrzymania moczu (NM) i częstości występowania tego schorzenia w grupie kobiet czynnych zawodowo.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 60 losowo wybranych kobiet pracujących w placówkach oświaty i supermarketach. Wiek badanych wynosił 28–58 lat (śr. 43,2 ±6,82 roku). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi zbadano przy użyciu współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz testu χ2.

Wyniki: W badanej grupie 50% kobiet deklarowało występowanie u nich objawów NM (u jednej trzeciej kobiet w wieku 31–40 lat oraz u ponad połowy kobiet w 4. i 5. dekadzie życia). Najmłodsza badana zgłaszająca objawy NM miała 28 lat. Nietrzymanie moczu pojawiło się u 54% kobiet, które urodziły noworodka z masą ciała ≥ 4000 g (p < 0,05). Objawy inkontynencji wystąpiły także u 62,5% kobiet z nadwagą (BMI > 25 kg/m2) i u 75% kobiet w okresie okołomenopauzalnym lub po menopauzie (p < 0,05).

Wnioski: Wykazano istotny związek pomiędzy NM a takimi czynniki ryzyka, jak: więcej niż 3 porody drogą pochwową i urodzenie noworodka z masą ciała > 4000 g, nadwaga i otyłość, okres okołomenopauzalny lub po menopauzie. Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy objawami NM a takimi czynnikami, jak: rodzinne występowanie NM, porody przez cesarskie cięcie i operacje w obrębie miednicy mniejszej.

Aim of the study: The aim of the study was to analyze the urinary incontinence (UI) risk factors and the prevalence of its symptoms in a professionally active group of women.

Material and methods: The study group consisted of 60 randomly selected women aged 28–58 years (mean 43.2 ±6.82 years), working in schools and supermarkets. The study was conducted using the survey method by means of an original authors’ questionnaire. The data obtained were analyzed statistically using the Pearson correlation coefficient and test c2.

Results: In the study group, 50% of women had symptoms of urinary incontinence (one third of women aged 31-40 years, and more than half of women in their 40s and 50s). The youngest woman presenting symptoms of UI was 28 years old. Urinary incontinence occurred in 54% of women who had a newborn with birth weight ≥ 4000 g (p < 0.05). Symptoms of incontinence also occurred in 62.5% of women who are overweight (BMI > 25 kg/m2) and 75% of women in the menopausal period or postmenopausal (p < 0.05).

Conclusions: Significant relation between urinary incontinence and such risk factors as the birth of over 3 children and birth of a child with a weight over 4000 g, BMI > 25 kg/m2 (overweight), BMI > 30 kg/m2 (obese), postmenopausal period as well as lifting weight over 5 kg and over 10 kg was confirmed in the studied group.
słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, nietrzymanie moczu, edukacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.