eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Interwencje pielęgniarskie u małoletniego pacjenta po chemicznym urazie górnego odcinka przewodu pokarmowego – na podstawie opisu przypadku

Natalia Maj
1
,
Dominika Łój-Baryła
1
,
Tomasz Piątek
1
,
Piotr Małkowski
1

  1. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 62–68
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Chemiczne urazy przewodu pokarmowego są częstym zjawiskiem dotykającym dzieci. Występują w każdym regionie geograficznym i stanowią rzadki problem powikłań istotnych dla zdrowia i życia. Celem pracy było przedstawienie oparzeń chemicznych przełyku u małoletniego pacjenta oraz zaprezentowanie wybranych interwencji pielęgniarskich. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy była metoda indywidualnego przypadku. Badanie przeprowadzono w jednym z warszawskich szpitali, objęto nim 16-letniego pacjenta po chemicznym urazie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Materiał został zebrany na podstawie obserwacji i wywiadu pielęgniarskiego. Analizie poddano dokumentację medyczną i pielęgniarską pacjenta. Podejmowane interwencje w opiece nad małoletnim pacjentem obejmowały bardzo rozległy zakres. Związane były zarówno z holistycznym podejściem do pacjenta, jak i rozległym procesem leczenia. Działania pielęgniarskie zmieniały się w zależności od potrzeb pacjenta i obejmowały sferę fizyczną, psychiczną oraz społeczną.

Chemical injuries of the gastrointestinal tract are quite common among children. They occur in every geographical region and can lead to complications that have a major impact on health and life. The objective of the study was to present the problem of chemical burns of the oesophagus and selected nursing interventions based on a case study. The research method used in the study was the individual case method. The study was conducted in a hospital in Warsaw and involved a 16-year-old patient after a chemical injury to the gastrointestinal tract. The material was collected on the basis of observation and nursing interview. The patient’s medical and nursing records were analysed.

The interventions undertaken were very comprehensive. They included a holistic approach and an extensive treatment process.

The nursing activities changed depending on the patient’s needs and covered the physical, mental, and social spheres.
słowa kluczowe:

oparzenie, dziecko, interwencje pielęgniar­skie, uraz chemiczny

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.