eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Interwencje pielęgniarskie u pacjentki z niewydolnością wątroby w przebiegu choroby wilsona po przeszczepieniu wątroby od zmarłego dawcy – na podstawie opisu przypadku

Zofia Marczak
1
,
Tomasz Dawid Piątek
2

1.
Studentka I roku stacjonarnych studiów II stopnia, kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(2): 73-79
Data publikacji online: 2022/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba Wilsona jest rzadko spotykaną chorobą genetyczną, w której na skutek zaburzeń metabolizmu miedzi dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu całego organizmu. Dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu możliwe jest normalne życie pacjenta, pod warunkiem wykonywania badań kontrolnych i przyjmowania leków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie interwencji pielęgnacyjnych w opiece nad 27-letnią pacjentką po transplantacji wątroby od zmarłego dawcy. Interwencje były warunkowane problemami pielęgnacyjnymi występującymi w opisanym przypadku w kolejnych dobach po zabiegu. Przedstawione działania są typowe dla grupy biorców wątroby i specyficzne dla opisanego przypadku.

Wilson’s disease is a rare genetic condition that leads to copper metabolism and can cause damage in several parts of the human body. An accurate medical diagnosis allows patients to live a normal life, only being obligated to regularly take medications for the rest of their life and attend scheduled appointments. The case study aims to specify the nursing problems and tasks related to taking care of a 27-year-old patient days after liver transplantation from a deceased donor. Nursing interventions were dependent on nursing problems occurring in the case study of the patient. The presented actions are the most common nursing interventions taken for the group of liver recipients, specific for the described case.
słowa kluczowe:

choroba Wilsona, transplantacja wątroby, interwencie pielęgniarskie, studium przypadku

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.