en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2018
vol. 93
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jak neonatolodzy realizują szczepienia noworodków przedwcześnie urodzonych

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
,
Maria Wilińska
,
Marcin Kalisiak
,
Jolanta Baszczeska
,
Jacek Witwicki
,
Magdalena Klemińska-Nowak

Pediatr Pol 2018; 93 (1): 51–56
Data publikacji online: 2018/03/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Zgodnie rekomendacjami AAP z lat 1992–1998 i CDC z 2009 r. oraz polskimi z 2013 r. noworodki urodzone przed 37. tygodniem ciąży i z masą ciała < 2500 γ powinny być objęte tym samym schematem szczepień co dzieci urodzone o czasie.

Cel pracy
Ocena realizacji szczepień na oddziałach neonatologicznych II i III stopnia referencji województwa mazowieckiego w latach 2015–2016 u noworodków urodzonych przed ≤ 33. tygodniem ciąży.

Materiał i metody
Na oddziałach województwa mazowieckiego oceniono realizację szczepień przeciwko pneumokokom (PCV), krztuścowi, tężcowi, błonicy, Haemophilus influenzae i poliomyelitis.

Wyniki
W analizowanej grupie 2149 noworodków o dojrzałości ≤ 33. tygodnia ciąży tylko u 388 (15,7%) wykonano szczepienie przeciwko pneumokokom na oddziale noworodkowym przed wypisem do domu. W grupie dzieci dojrzałości 23 0/7–28 6/7 tygodnia ciąży szczepienia te wykonano u 217, tj. u 51,05% dzieci o tej dojrzałości, co stanowi 55,92% wszystkich zaszczepionych dzieci przeciwko pneumokokom. W drugiej grupie 1724 dzieci o dojrzałości 29.–33. tygodnia ciąży szczepienie przeciwko pneumokokom otrzymało 171 noworodków, tj. 44,08% wszystkich zaczepionych przeciwko pneumokokom i 9,92% dzieci o tej dojrzałości urodzonych w latach 2015 i 2016. Szczepienia DTPa-HBV-IPV-Hib lub DTPa-IPV-Hib wykonano u 340 (15,8%) noworodków, u 166 w 2015 r. i 174 w 2016 r.

Wnioski
Realizacja szczepień DTPa, IPV, Hib, HBV i PCV na oddziałach noworodkowych nie obejmuje wszystkich wypisywanych dzieci o dojrzałości ≤ 33. tygodnia ciąży. Tylko nieco ponad połowa noworodków o dojrzałości 23 0/7–28 6/7 otrzymała szczepienia DTPa, IPV, Hib, HBV i PCV przed wypisem do domu. Na Mazowszu istnieje konieczność rozszerzenia procedury wykonywania szczepień na oddziałach noworodkowych.Introduction
According to AAP (1992–1998), CDC (2009), and Polish (2015) recommendations, children before 37 weeks of pregnancy should be included in the same vaccination schedule as full-term newborns. It means that these infants should receive vaccinations according to the chronological age. This applies to newborns and infants born with small (< 2500 g), very small (< 1500 g), and extremely low body weight (< 1000 g), as well as children with a maturity of ≤ 33 gestational weeks. Although many studies indicate an immature immune system of this group of children, even those born with maturity below 29 weeks of gestation and those with bronchopulmonary dysplasia induce sufficient immune response to vaccinations. Neither body mass nor maturity are factors in limiting the schedule of recommended vaccination.

The aim of the study
was to evaluate the implementation of vaccinations in the tertiary and secondary neonatal departments in the Mazovia region in the years 2015-2016 in newborns born before ≤ 33 weeks of pregnancy.

Material and methods
Vaccination against pneumococci (PCV), pertussis, tetanus, diphtheria, Haemofilus influenza, and poliomyelitis have been evaluated. The children were vaccinated with the most commonly used pentavalent or hexavalent (DTPa-IPV-HIB, DTPa-HBV-IPV-HIB) vaccine and against pneumococci containing 10 or 13 serotypes (11, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14F, 19F, 23F); (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F). The analysis does not include obligatory vaccination against tuberculosis and hepatitis B. The material was analysed in two groups of gestational age: 23 0/7 – 28 6/7 – I group and in 29 0/7 – 33 6/7 weeks.

Results
Of the 2149 neonates with gestational age ≤ 33 weeks only 388 (15.7%) were vaccinated against pneumococci before discharge home from the neonatal department. In newborns of maturity 23 0/7 – 28 6/7 gestational age these vaccinations were performed in 217 children, i.e. 51.05% of children with this maturity, which constitutes 55.92% of all vaccinated children against pneumococci. In the second group of 1724 children with the age of 29-33 weeks, the pneumococcal vaccination was given to 171 newborns, i.e. 44.08% of all pneumococcal vaccines, and 9.92% of children with this maturity born between 2015 and 2016. Vaccination with DTPa-HBV-IPV- HIB, or DTPa-IPV-HIB was performed in 340 (15.8%) newborns: 166 newborns in 2015 and 174 newborns in 2016.

Conclusions
Despite international and Polish recommendations, the implementation of DTPa, IPVHib HBV, and PCV vaccination during hospitalisation of children in neonatal units does not cover all newborns ≤ 33 weeks of gestational age. Only slightly more than half of newborns in 23 0/7 – 28 6/7 gestational age whose hospitalisation in neonatal departments is on average 72 days, receive DTPa, IPVHib HBV, and PCV vaccination before discharge. In the Mazovia region there is a need to extend the procedure of vaccinations in neonatal departments for the safety and comfort of the child as well as the early identification of adverse events, which would allow proper intervention during hospitalisation.

słowa kluczowe:

szczepienia, noworodek ≤ 33 tygodnia ciąży, DTPa, IPV, Hib, HBV, PCV