eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Jak sieci neuronowe będą wspomagały pracę biegłych sądowych z zakresu seksuologii

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
1

1.
3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 273-282
Data publikacji online: 2019/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
Jednym z zadań stawianych biegłym sądowym z zakresu seksuologii sądowej jest ocena zabezpieczonych materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Biegli sądowi wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez organy procesowe, w tym, czy dany materiał może wywoływać pobudzenie seksualne u odbiorców oraz czy u danej osoby można rozpoznać zaburzenia preferencji seksualnych w postaci pedofilii. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania sieci neuronowych w seksuologii sądowej.

Poglądy
Sieci neuronowe to struktury matematyczne, których podstawowymi elementami są sztuczne neurony – funkcje wzorowane na pracy neuronów biologicznych. Sieci te wykorzystuje się do różnorodnych zadań, zarówno komercyjnych, jak i naukowych. Przedstawia się modele umożliwiające klasyfikację materiałów pornograficznych (zarówno zdjęć, jak i filmów) czy też szacowanie wieku osób przedstawionych na zdjęciach. Sieci neuronowe będzie można ponadto wykorzystać w celu kategoryzowania materiałów pornograficznych zgodnie ze wzrastającym poziomem seksualizacji małoletnich. Dodatkowo wytrenowanie sieci neuronowych do klasyfikacji specyficznych obiektów wchodzących w skład materiałów pornograficznych widocznych na zdjęciach mogłoby pozwolić na różnicowanie między poszczególnymi kategoriami materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wnioski
Sieci neuronowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie w seksuologii sądowej, wspomagając tym samym pracę biegłych sądowych z zakresu seksuologii. Przedstawione wyniki badań wydają się niezwykle obiecujące, jednak wdrożenie zastosowań tego typu wymaga prowadzenia dalszych badań.Purpose
One of the tasks that court experts in the field of forensic sexology have to perform is the assessment of secured pornographic materials involving minors. Forensic experts use their specialist knowledge to answer questions posed by the procedural authorities, including whether the material may induce sexual stimulation and whether an offender may be identified as having a disorder of sexual preference in the form of pedophilia. The aim of the article is to present the possibility of using neural networks in forensic sexology.

Views
Neural networks are mathematical structures whose basic elements are artificial neurons modelled on the work of biological neurons. They are used in a variety of commercial and scientific tasks. Models for classifying pornographic materials (both images and films) and for estimating the age of the minors presented in these images are introduced. Neural networks can be used to categorize pornographic materials in the context of the growing levels of sexualization of minors. Moreover, the training of neural networks to classify specific objects in the pornographic material shown in these images could allow for the differentiation between the various categories of pornographic materials involving minors.

Conclusions
Neural networks can be widely used in forensic sexology as an element supporting the work of forensic experts. The presented research results seem to be very promising, but the area requires further research.

słowa kluczowe:

sieci neuronowe, seksuologia sądowa, biegli sądowi

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.