eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Jaki typ cukrzycy ma twój pacjent? Wyzwania diagnostyczne w cukrzycy u dzieci i młodzieży – opis przypadku

Elżbieta Niechciał
1
,
Barbara Bogdańska-Kaczmarek
1
,
Bogda Skowrońska
1

1.
Department of Pediatric Diabetes, Endocrinology and Obesity,, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (4): 212-215
Data publikacji online: 2019/11/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cukrzyca wynika z defektu produkcji insuliny przez komórki  trzustki lub niewystarczającego jej działania na tkanki obwodowe. Cu-krzyca typu 1 jest najczęstszym typem występującym u dzieci i wynika z autoimmunizacji skierowanej przeciwko komórkom  trzustki. Cukrzyca typu 1 klasycznie występuje u szczupłych osób i charakteryzuje się z ostrym początkiem objawów, takich jak: wielomocz, polidypsja, utrata masy ciała. W pracy opisano przypadek 14-letniej dziewczynki z ostrym początkiem cukrzycy powikłanej cukrzycową kwasicą ketonową, zapaleniem wyrostka robaczkowego oraz zapaleniem trzustki, początkowo podejrzewanej o rozwój cukrzycy typu 1. Jednakże, niezależnie od fenotypu prezentowanego przez dziewczynkę na początku choroby, wstępne rozpoznanie cukrzycy typu 1 nie zostało potwierdzone. Opis przypadku pokazuje, że nakładanie się fenotypów klinicznych cukrzycy wskazuje na różnorodność cukrzy-cy u dzieci. Dlatego proces diagnostyczny powinien być szczegółowo zaplanowany, aby wykluczyć inne rodzaje cukrzycy oraz dokład-nie ustalić jej typ.

Diabetes mellitus (DM) is due to either defects in not producing enough insulin by the pancreatic -cells, or defects in insulin action on peripheral tissues. Type 1 diabetes (T1D) is the most common type in childhood, resulted from the autoimmunity directed at the pancre-atic -cells. T1D classically presents in lean children with an acute onset of polyuria, polydipsia, weight loss. We describe the case of a 14-year-old girl with acute onset of DM complicated with diabetic ketoacidosis, appendicitis and pancreatitis which was suspected of having T1D. However, regardless a suggestive patient’s phenotype at the disease onset tentative diagnosis of T1D was not confirmed. The case report shows that the overlap of the clinical phenotypes of diabetes displays the diversity of diabetes in young population. Then, diagnostic process must be carefully planned to exclude other diabetes forms and accurately ascertain childhood diabetes type.
słowa kluczowe:

cukrzyca, diagnostyka, dzieci i młodzież

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe