eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia kobiet leczonych z powodu chorób nowotworowych narządu płciowego — wyniki wstępne

Edyta Barnaś
1
,
Karolina Dutka
2
,
Barbara Kubik
3
,
Małgorzata Kołpa
3

1.
Katedra Położnictwa, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 3Absolwent kierunku:
2.
Absolwent kierunku: Położnictwo, Uniwersytet Rzeszowski
3.
Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Choroba nowotworowa narządu płciowego, bez względu na fazę czy nasilenie, wpływa na życie kobiety, prowadząc najczęściej
do dezorganizacji, wpływając na obniżenie poziomu i jakości życia.
Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet leczonych z powodu chorób nowotworowych narządu płciowego.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 2010 roku. Grupę badaną stanowiło 100 kobiet z chorobą nowotworową narządu rodnego
z Oddziału Onkologii Ginekologicznej w Rzeszowie. Do pomiaru jakości życia użyto: kwestionariusz jakości życia WHOQOL-BREF, ankietę
własnej konstrukcji oraz dziesięciostopniową skalę bólu..
Wyniki. Badane chore były w wieku 31–85 lat. Jakość życia chorych nie wykazała istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami
wiekowymi. Najwyższe wartości dla płaszczyzny fizycznej i psychologicznej uzyskały chore najstarsze powyżej 70. Roku życia. Podejmowanie
aktywności pozytywnie wpłynęło na wszystkie obszary funkcjonowania chorych, choć nie wykazano istotnych różnic pomiędzy
obiema grupami. Ogólna jakość życia chorych wynosiła średnio 3,1 ± 0,85, zaś samoocena stanu zdrowia wynosiła średnio 2,4 ± 1,03, co
oznacza, że 3/4 badanych było niezadowolonych i bardzo niezadowolonych ze swojego stanu zdrowia. Połowa chorych na nowotwór
narządu płciowego odczuwała ból określony jako silny.
Wnioski. Dodatkowa identyfikacja objawów związanych z nowotworem pozwoli na zastosowanie środków służących ich minimalizacji,
poprawiając jakość życia chorych.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 7–12
słowa kluczowe:

jakość życia, onkologia, ginekologia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe