eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
126.20

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.51

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
3.1
 
1/2009
vol. 8
 
 

 

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat zastosowania tibolonu w ramach menopauzalnej terapii hormonalnej

Romuald Dębski, Jan Kotarski, Tomasz Paszkowski, Leszek Pawelczyk, Tomasz Pertyński, Marek Spaczyński
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 1–5
Online publish date: 2009-03-12
Review paper

Metabolic syndrome in women in the menopausal period

Grzegorz Stachowiak, Agnieszka Zając, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 6–10
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

Costs of surgical treatment of urinary incontinence in women

Tomasz Rechberger, Krzysztof Postawski, Klaudia Charachajczuk
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 11– 14
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

Quality of life in women with breast cancer

Edyta Barnaś, Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło, Marek Sobolewski
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 15–19
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

Id2 protein expression in malignant ovarian tumours

Sylwia Czekierdowska, Artur Czekierdowski, Jan Kotarski
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 20–25
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

The significance of DNA repair system in transformation to cancer cells in menopausal women

Hanna Romanowicz-Makowska, Beata Smolarz, Marcin Makowski, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 26–32
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

Telomerase – molecular marker in blood of ovarian cancer patients

Ewa Góra, Jerzy Korczyński, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Leszek Gottwald, Andrzej Bieńkiewicz
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 33–39
Online publish date: 2009-03-12
Review paper

Oestrogen receptor alpha polymorphisms in women with breast cancer and their clinical significance

Marcin Makowski, Ireneusz Połać, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 40–44
Online publish date: 2009-03-12
Review paper

Fluconazole in treatment of reccurent vaginal and vulvar candidiasis – literature review

Tomasz Niemiec, Anna Kajdy
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 45–48
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

Influence of total histerectomy on pelvic prolapse and urinary incontinence

Elżbieta Szmuklerz-Kajdos, Katarzyna Lau, Marek Wieczorek, Wojciech Puto, Artur Bobeff, Beata Rutkowska
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 49–52
Online publish date: 2009-03-12
Original paper

The evaluation of gains and losses related to menopause and the intensity of menopausal symptoms. An analysis within the framework of conservation of resources theory by Stevan E. Hobfoll

Eleonora Bielawska-Batorowicz, Marzena Mikołajczyk
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 53–60
Online publish date: 2009-03-12
Review paper

Problem of HPV infection in perimenopausal and postmenopausal women

Dorota Robak-Chołubek, Małgorzata Sobstyl, Joanna Tkaczuk-Włach, Gustaw Chołubek, Grzegorz Jakiel
Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 61–63
Online publish date: 2009-03-12
Short communication

Testowy program edukacyjny
Hiperprolaktynemia

Online publish date: 2009-03-12
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.