eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
1/2018
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 

Kaszel nie zawsze zwiastuje chorobę

Alicja Kostecka

Online publish date: 2018/03/12
Article file
- Kaszel.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Kaszel to taka dolegliwość, z którą pacjenci często trafiają do gabinetów lekarzy POZ. Kiedy kaszel zaczyna być problemem klinicznym?

Kaszel u każdego pacjenta jest zagadnieniem klinicznym, ale w przypadku różnych pacjentów może mieć inną kliniczną wagę. Kaszel ostry, towarzyszący ostrym infekcjom układu oddechowego, jest mniej niebezpieczny niż kaszel przewlekły, którego podłoże mogą stanowić rozmaite choroby układu oddechowego, w tym tak niebezpieczne, jak gruźlica czy rak płuca.

Czy kaszel zawsze jest zwiastunem choroby?

Kaszel w odróżnieniu od innych objawów, takich jak duszność czy ból, jest reakcją obronną układu oddechowego. Należy dokładnie poznać jego przyczyny i mechanizmy, aby móc podejmować prawidłowe decyzje terapeutyczne. To znaczy: hamować lub wspomagać kaszel u tych pacjentów, którzy takiego leczenia wymagają, ale jednocześnie nie hamować kaszlu jako odruchu obronnego w przypadkach banalnych infekcji układu oddechowego.

Lekarze POZ bardzo często zalecają pacjentom z kaszlem rozmaite syropy. Czy nie sądzi pan, że skuteczność tych syropów wynika z efektu placebo?

Rzeczywiście, leki wspomagające w leczeniu kaszlu to grupa, która charakteryzuje się ogromnym efektem placebo. Ocenia się, że efekt placebo w przypadku tych leków jest tak samo istotny, jak efekt uzyskiwany dzięki zawartym w nich rozmaitym substancjom farmakologicznie czynnym. Nie jest to do końca złe zjawisko, bo jeśli – dla przykładu – słodkie syropy wywierają wpływ na ośrodek kaszlowy, to nawet jeśli ten wpływ nie jest uzyskiwany dzięki receptorowo działającej substancji czynnej, można uzyskać taki skutek, o który w leczeniu pacjentów z kaszlem chodzi.

Jaka jest rola leków mukolitycznych w leczeniu kaszlu?

Mukolityki poprawiają właściwości wydzieliny wewnątrzoskrzelowej i ułatwiają odkrztuszanie śluzu. Należy zdawać sobie sprawę, że aby kaszel był skuteczny, prędkość strumienia powietrza – jego energia kinetyczna – powinna być na tyle duża, by tę wydzielinę usunąć. Z drugiej strony skuteczność zależy również od właściwości samej wydzieliny – jeśli jest ona bardzo lepka, sprężysta, przylega do ścian oskrzeli, to trudno ją usunąć. Mukolityki poprawiają właściwości wydzieliny i ułatwiają jej wykrztuszanie. Poza tym efekt placebo odnosi się w dużym stopniu również do leków mukolitycznych.

W 2016 r. ukazały się polskie rekomendacje dotyczące leczenia kaszlu u dzieci. Kiedy można się spodziewać takich rekomendacji dla dorosłych?

Na świecie dostępnych jest wiele rekomendacji dotyczących leczenia kaszlu, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Polsce do tej pory takich wytycznych nie było, ale powstała grupa inicjatywna, w której działania zaangażowani są zarówno lekarze rodzinni, jak i specjaliści chorób płuc, laryngolodzy i alergolodzy. Pracują oni nad przygotowaniem wytycznych dotyczących leczenia kaszlu u dorosłych.

Rozmawiała Alicja Kostecka
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe