eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Katelicydyna – co nowego w leczeniu ran przewlekłych?

Tomasz Grzela
1, 2

1.
Klinika Flebologii w Warszawie
2.
Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny
LECZENIE RAN 2021; 18 (2): 45–50
Data publikacji online: 2021/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Leczenie ran przewlekłych jest dużym wyzwaniem klinicznym, organizacyjnym i ekonomicznym, dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalających na poprawę skuteczności tej terapii. Zastosowanie podejścia przyczynowego oraz właściwe miejscowe postępowanie z raną stwarzają optymalne warunki jej gojenia. Czasami jednak nawet leczenie zgodne z obowiązującymi standardami i z wykorzystaniem nowoczesnych opatrunków nie daje oczekiwanych rezultatów. Przyczyną tego stanu może być biofilm bakteryjny podtrzymujący przewlekły stan zapalny w łożysku rany. Trudności w zwalczaniu biofilmu wynikają m.in. z tego, że drobnoustroje w tej postaci są bardziej odporne na działanie większości antybiotyków oraz zabezpieczone przed kontaktem z komórkami układu immunologicznego. Na szczęście nasz organizm dysponuje ciekawym elementem odporności nieswoistej – małymi peptydami o właściwościach bakteriobójczych. Wyjątkowość tych peptydów polega na tym, że niektóre z nich poza działaniem przeciwbakteryjnym wykazują również szereg innych korzystnych właściwości, które mogą być przydatne w leczeniu ran przewlekłych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie czytelnikom jednego z takich wyjątkowych peptydów – katelicydyny.

Chronic wound treatment is a big clinical, logistic, and economic challenge. Therefore, the search for new solutions to improve treatment effectiveness is crucial. Optimal conditions for wound healing may be achieved by a causative approach and proper local treatment. However, sometimes even the standard of care procedures and the use of advanced modern dressings cannot guarantee success. This may be due to the presence of a microbial biofilm that sustains chronic inflammation of the wound bed. The main difficulties in biofilm eradication result not only from the fact that bacteria in that form are more resistant to the majority of antibiotics, but also because they are protected from contact with immunocompetent cells. Fortunately, our defence system exploits a curious component of innate immunity: small antimicrobial peptides. The uniqueness of these peptides is due to the fact that, apart from their main antimicrobial action, some of them may also reveal numerous other beneficial properties, which appear to be useful in chronic wound treatment. The aim of this work is to present to the readers one of these unique peptides: cathelicidin.
słowa kluczowe:

katelicydyna, LL-37, peptydy przeciwbakteryjne, AMP, rany przewlekłe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe