eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Kontrakt jako alternatywna forma zatrudnienia pielęgniarek w szpitalu

Daria Labuda
,
Marta Chorążewicz

Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pielęgniarki do pracy w szpitalu w formie umowy kontraktowej. Każda osoba, która spełnia określone w przepisach prawnych warunki, może prowadzić działalność gospodarczą, a w przypadku pielęgniarek, indywidualną praktykę pielęgniarską (dotyczy to pielęgniarek posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu). Pielęgniarka decydująca się na kontrakt musi rozważyć zalety i wady tej formy zatrudnienia. Celem pracy było porównanie dwóch form zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach tradycyjnej na umowie o pracę i w formie cywilnoprawnej na kontrakcie. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa z zakresu zatrudnienia pielęgniarek w szpitalu w formie umowy kontraktowej oraz analizę wybranych artykułów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Przeanalizowano umowę kontraktową na przykładzie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w szpitalu X. Pielęgniarki zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz w ramach kontraktu pełnią taki sam zakres świadczeń zdrowotnych. Prawidłowo sformułowana umowa kontraktowa musi być zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Nie można powiedzieć, która forma zatrudnienia pielęgniarek w szpitalu jest najkorzystniejsza.Employers increasingly willing to take a nursing staff to work at hospitals on the basis of a civil-law contract. Everyone who satisfies the conditions of law can conduct business activity. For example nurses may conduct individual nursing practice (applies to nurses with current license to practice). Nurses which decide to work civil-law contact must consider all of advantages and disadvantages of this form of employment. The purpose of this study was to compare two forms of employment nurses at hospitals-employment contract and civil-law agreement. In the work used method of literature review about nursing employment at hospitals based on civil-law contract. In the present study articles of the Labour Code, Civil Code and The Nurse and Midwife Professions Act were also analyzed. Contractual agreement was analyzed based on contract for health services in hospital X. Nurses employed on the basis of labor contract and civil-law agreement perform the same range of health activities. Correctly formulated civil-law agreement must be corresponding with the Civil Code. Can’t say which models of nursing employment at hospitals is the most favourable.

słowa kluczowe:

umowa cywilnoprawna; forma zatrudnienia; pielęgniarka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe