eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelaty akceptacji choroby w grupie pacjentów onkologicznych

Marta Ruszkiewicz
1
,
Katarzyna Kreft
1

1.
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 37-44
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Cel pracy: Zweryfikowanie istnienia związków między akceptacją choroby nowo­tworowej a stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem i doświadczanym wsparciem społecznym.

Materiał i metody: Przebadano 63 pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia: Skalę Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale – AIS), Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale – Mini-MAC) oraz Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales – BSSS).

Wyniki i wnioski: Badanie potwierdziło istnienie pozytywnych korelacji między stosowaniem aktywnego (konstruktywnego) stylu radzenia sobie ze stresem a poziomem akceptacji choroby. Szczególną rolę wydawało się tu pełnić przyjmowanie przez pacjenta strategii duch walki. Podobnie akceptacja choroby nowotworowej pozytywnie korelowała z zasobami wsparcia społecznego dostrzeganego i otrzymywanego przez pacjenta. Dodatkowo zaobserwowano, że kobiety istotnie częściej niż mężczyźni stosowały aktywny (konstruktywny) styl radzenia sobie ze stresem, jak również osiągały wyższe wyniki na wymiarach wsparcia społecznego, jakimi są spostrzegane dostępne wsparcie i aktualnie otrzymywane wsparcie.

The aim of the study was to assess the correlations between the acceptance of the illness and coping strategies and social support.

Material and methods: We studied 63 oncologic patients. In the study the following methods were used: Acceptance of Illness Scale (AIS), Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-MAC) and Berlin Social Support Scales (BSSS).

Results and conclusions: The results of the study indicated positive correlations between using active (constructive) coping with stress style and the acceptance of the illness level. The Fighting Spirit strategy seemed to play a role here. Similarly, the greater the acceptance of illness, the more social support the patient perceives and receives. In addition, we observed that women were significantly more likely to use an active (constructive) coping style and they reached higher scores on social support dimensions such as perceived available support and support actually received.
słowa kluczowe:

nowotwór, radzenie sobie, wsparcie społecznie, akceptacja choroby

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.