eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2010
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Leczenie chirurgiczne w chorobie nowotworowej

Dariusz Nejc

Medycyna Paliatywna 2010; 4: 198–201
Data publikacji online: 2011/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Leczenie chorych na nowotwory jest leczeniem wielodyscyplinarnym, wymagającym współpracy wielu specjalistów. Podjęcie decyzji terapeutycznych i kwalifikacja chorego do optymalnego sposobu leczenia zależy od wielu czynników – między innymi: typu nowotworu, stopnia jego zaawansowania, ogólnego stanu i zgody chorego na leczenie. Rola chirurga onkologa w leczeniu chorych na nowotwory w wielu przypadkach jest kluczowa, w innych stanowi uzupełnienie działań innych specjalności. Podstawową gałęzią chirurgii onkologicznej jest lecznicza, radykalna chirurgia uzupełniona elementami chirurgii rekonstrukcyjnej. Chirurgia rozpoznawcza, zapobiegawcza, redukcyjna i paliatywna stanowią dopełnienie obrazu chirurgii u chorych na nowotwory. Obecny dynamiczny rozwój w zakresie chemioterapii, hormonoterapii, technik stosowanych w radioterapii i chirurgii pozwala w określonych przypadkach na ograniczenie zakresu zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych u chorych na nowotwory.

The treatment of patients with cancer is multidisciplinary. The cooperation of many specialists is required. Adopting a therapeutic decisions and the selection of patients for optimal treatment depends on many factors – among other: the type of tumor, its stage, the general condition of the patient and consent to therapy. The role of the surgeon to treat patients with cancer in many cases is essential in other complementary activities of other specialties. Primary branch of oncological surgery is curative, radical surgery supplemented by elements of reconstructive surgery. Exploratory surgery, preventive surgery, reducing and palliative surgery complement surgery in cancer patients. The current rapid development of chemotherapy, hormonal therapy, the techniques used in radiation therapy and surgery can in certain cases to reduce the range of surgical procedures performed in cancer patients.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, leczenie chirurgiczne

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe