en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Leczenie dietetyczne cukrzycy typu 1 – kiedyś a dziś

Monika Soczewka
1, 2
,
Andrzej Kędzia
1
,
Bogda Skowrońska
1
,
Elżbieta Niechciał
1

1.
Department of Paediatric Diabetes, Auxology, and Obesity, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
2.
Doctoral School, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (3): 184-189
Data publikacji online: 2023/10/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cukrzyca typu 1 jest chorobą, w której żywienie stanowi integralną część leczenia. Rodzaj rekomendowanych diet w celach terapeutycznych zmieniał się na przestrzeni lat. Prawidłowe wyrównanie metaboliczne choroby to dla pacjentów bardzo duże wyzwanie i jednocześnie problem. W niniejszej pracy przeglądowej omówiono historię leczenia dietetycznego cukrzycy typu 1, odniesiono się do aktualnych zaleceń dietetycznych i ich wpływu na zdrowie pacjenta. W trosce o prawidłowe leczenie oraz spowolnienie rozwoju powikłań wskazuje się na istotną rolę indeksu i ładunku glikemicznego. Zwrócono również uwagę na rolę edukacji dietetycznej jako nieodłącznego elementu postępowania terapeutycznego. Ciągły postęp w rozwoju technologii jest bardzo pomocny dla pacjenta.

Type 1 diabetes is a disease in which nutrition is an integral part of treatment. The type of recommended diets for therapeutic purposes has changed over the years. Proper metabolic equalization of the disease is an enormous challenge and problem for patients at the same time. This review paper discusses the history of dietary treatment of type 1 diabetes and refers to current dietary recommendations and their impact on the patient's health. The important roles of glycaemic index and glycaemic load are pointed out for proper treatment and slowing of the development of complications. Attention is also paid to the role of dietary education as an integral part of therapeutic management. Continuous progress in the development of technology is of great help to the patient.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, dzieci, dieta, żywienie, historia


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.