ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Lęk i depresja w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi

Iwona Karlińska

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (3): 146-153
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Celem pracy jest charakterystyka zaburzeń psychicznych, które są najczęściej obserwowane w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi.

Poglądy: Lęk i depresja należą do powszechnie występujących objawów towarzyszących zawrotom głowy i zaburzeniom równowagi. Podkreśla się, że problemy emocjonalne mogą być główną przyczyną lub wtórnie nasilać objawy charakterystyczne dla dysfunkcji układu przedsionkowego i układu równowagi. Z drugiej strony uszkodzenie tych układów związane jest z większym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że u ok. 10–15% chorych zawroty głowy mogą mieć charakter psychogenny (funkcjonalny), a u ich podłoża leżą zaburzenia sfery emocjonalnej, głównie lęk i depresja. Ustalenie psychogennej etiologii może stanowić trudność, ponieważ chorzy z zawrotami głowy najczęściej odnoszą swoje dolegliwości do zaburzeń somatycznych i spontanicznie nie relacjonują przeżywanych problemów emocjonalnych. Ważnym problemem jest współwystępowanie zawrotów głowy i zaburzeń psychicznych – szacuje się, że prawie połowa chorych z uszkodzeniem układu przedsionkowego prezentuje również wyraźne objawy psychopatologiczne, przy czym rozważane są różne mechanizmy tych zależności.

Wnioski: Istnieje wyraźna zależność między zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi a obecnością zaburzeń psychicznych (głównie lęku i depresji). Współwystępowanie zawrotów głowy i zaburzeń psychicznych prowadzi do przewlekłego utrzymywania się objawów, poważniejszej niesprawności i trudności w funkcjonowaniu chorych.

Purpose: The aim of the work is characterization of psychiatric disorders mostly observed in patients with vertigo/dizziness and imbalance.

Views: Anxiety and depression are common symptoms associated with vertigo and balance disorders. It is underlined that emotional problems may be the main cause or may aggravate the symptoms of dysfunction of the vestibular system and the balance system. On the other hand, damage to these systems is associated with a higher risk of psychiatric disorders. It is estimated that dizziness in approximately 10-15% of patients may be psychogenic (functional) and their main cause is emotional disorder, especially anxiety and depression. Determination of psychogenic aetiology may be difficult as patients with vertigo usually refer their complaints as somatic disorder and do not spontaneously mention emotional problems. The coexistence of dizziness and psychiatric disorders is also an important problem. It is assessed that almost half of patients with dysfunction of the vestibular system also presents significant psychopathological symptoms. Various mechanisms of these relationships are considered.

Conclusions: There is a high correlation between dizziness and impaired balance and the presence of psychiatric disorders (mainly anxiety and depression). The coexistence of dizziness and psychiatric disorders leads to persistence of symptoms, higher level of handicap and difficulties in the functioning of patients.
słowa kluczowe:

zawroty głowy, psychogenne zawroty głowy, lęk, depresja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe