ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Linia wsparcia w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19: doświadczenia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Adam Zabrzygraj
1
,
Piotr Świtaj
1

1.
1st Department of Psychiatry, Mokotow Mental Health Center, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (1): 1-11
Data publikacji online: 2021/06/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy było podsumowanie i opis działania linii wsparcia dla ludności, uruchomionej przez Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19.

Materiał i metody
Mokotowska Linia Wsparcia (MLW) działała od marca do lipca 2020 r. Interwencje doraźne oraz krótkoterminowe interwencje cykliczne były realizowane przez psychologów i pracownika socjalnego.

Wyniki
Podjęto 599 interwencji w stosunku do 262 osób. Wsparcie doraźne otrzymało 70,6%, a wsparcie cykliczne – 29,4% osób. Najwięcej osób kontaktowało się z linią wsparcia w pierwszych tygodniach jej funkcjonowania, od maja częstość zgłoszeń systematycznie spadała. Kobiety zgłaszały się dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Najczęstszymi powodami kontaktu z MLW były: chęć uzyskania porady i wsparcia w związku z objawami zaburzeń psychicznych występującymi u bliskiej osoby (21,4%), chęć uzyskania świadczeń medycznych, np. zapisu do psychiatry, otrzymania recept lub zapisu na psychoterapię (16,0%), zaburzenia lękowe (15,6%), reaktywne (adaptacyjne) (13,0%) i depresyjne (5,7%) oraz trudności finansowe lub utrata pracy (5,7%). Przeprowadzone interwencje polegały najczęściej na udzieleniu wsparcia psychologicznego (73,8%), udzieleniu informacji lub przeprowadzeniu szeroko pojętej psychoedukacji (16,9%) oraz na przekierowaniu do instytucji świadczących pomoc najbardziej adekwatną w danej sytuacji (8,1%).

Wnioski
Linia wsparcia jest łatwo dostępnym i praktycznym środkiem udzielania pomocy ludności w kryzysowej sytuacji, takiej jak pandemia. Rodzaj, czas trwania i intensywność tej pomocy powinny być zróżnicowane i dostosowane do szerokiego wachlarza problemów zgłaszanych przez osoby dzwoniące.Introduction
The purpose of our study was to present the community helpline initiated by the Mokotow Mental Health Center (Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego – MCZP) during the first wave of the COVID-19 pandemic, and summarize its performance.

Material and methods
The purpose of our study was to present the community helpline initiated by the Mokotow Mental Health Center (Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego – MCZP) during the first wave of the COVID-19 pandemic, and summarize its performance.

Results
599 interventions were delivered to 262 people. Emergency support was given to 70.6% of callers and regular short-term support was provided to 29.4%. The highest number of people contacted the helpline in the first weeks of its operations, while from May 2020 onwards the frequency of calls systematically decreased. Women requested assistance twice as often as men. The most frequent reasons for contacting the line were the need for advice and support in connection with symptoms of mental illness occurring in a loved one (21.4%), request for medical services, e.g. appointment with a psychiatrist, prescription renewal or psychotherapy appointment (16.0%), anxiety (15.6%), reactive (adjustment) (13.0%) and depressive disorders (5.7%) and financial difficulties or loss of a job (5.7%). The most frequent interventions consisted of psychological support (73.8%), information or psychoeducation (16.9%), and also referring people to institutions that could provide the most appropriate form of help (8.1%).

Conclusions
The helpline is an easily accessible and practical means of providing assistance to the population in critical situations such as the pandemic. The kind, duration and frequency of this form of help should be varied and adapted to the wide range of problems reported by callers.

słowa kluczowe:

linia wsparcia, zdrowie psychiczne, koronawirus, pandemia, COVID-19

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe