eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 106
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Liszaj płaski wysiewny u sześcioletniego chłopca

Paulina Szczepanik-Kułak
,
Joanna Bartosińska
,
Bartłomiej Wawrzycki
,
Dorota Krasowska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 310–320
Data publikacji online: 2019/08/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Liszaj płaski to zapalna dermatoza mediowana immunologicznie. Rzadko występuje u dzieci, jedynie w 2–3% wszystkich rozpoznanych przypadków. Chorobie może towarzyszyć świąd o znacznym nasileniu. Postacie kliniczne, odpowiedź na zastosowane leczenie oraz rokowanie nie różnią się znacząco u dzieci i osób dorosłych. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie skracają czas trwania choroby i wpływają na poprawę jakości życia pacjentów.

Cel pracy
Opis przypadku sześcioletniego chłopca z rozpoznaniem odmiany wysiewnej liszaja płaskiego oraz dyskusja na temat tej rzadko występującej u dzieci dermatozy.

Opis przypadku
Sześcioletni chłopiec został przyjęty do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie z powodu stopniowo pojawiających się i utrzymujących od około miesiąca wykwitów grudkowych, którym towarzyszył intensywny świąd, przyczyniający się do zaburzeń snu i pogarszający codzienne funkcjonowanie. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyniku badania histopatologicznego rozpoznano odmianę wysiewną liszaja płaskiego. W wyniku zastosowanego leczenia – ogólnej glikokortykosteroidoterapii, leków przeciwhistaminowych, hydrokortyzonu i mometazonu w maści oraz fototerapii UVB 311 nm – uzyskano szybkie ustępowanie wykwitów skórnych oraz złagodzenie objawów subiektywnych.

Wnioski
Liszaj płaski to zapalna dermatoza świądowa, często o przewlekłym przebiegu, która może negatywnie wpływać na jakość życia chorych. Opisywany przypadek sześcioletniego chłopca z rozpoznanym na podstawie obrazu klinicznego i histopatologicznego liszajem płaskim wskazuje na konieczność uwzględnienia tej choroby w trakcie diagnostyki różnicowej zmian grudkowych z towarzyszącym świądem u dzieci. Ponadto istotne jest zwrócenie uwagi na możliwość ciężkiego przebiegu choroby, wymagającego włączenia leczenia ogólnego.



Introduction
Lichen planus is rarely encountered in children, with less than 2–3% of all cases. Variants, response to the treatment and prognosis are almost the same in both children and adult patients. Early diagnosis as well as proper treatment shorten the duration of time and improve the quality of life.

Objective
To present a case of a six-year-old boy diagnosed with eruptive lichen planus.

Case Report
A six-year-old boy was hospitalised because of eruptive form of lichen planus. Treatment with systemic glucocorticosteroids, antihistamines, hydrocortisone, mometasone ointment and narrowband UVB phototherapy resulted in a fast clinical improvement.

Conclusions
This case indicates that the diagnosis of lichen planus has to be taken under consideration in cases of pruritic papules in children. In this case systemic medication was required because of the severe course of disease.

słowa kluczowe:

liszaj płaski, dzieci, leczenie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe