facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 104
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Łuszczyca wieku dziecięcego

Dorota Piekarska-Myślińska
,
Aldona Pietrzak
,
Wojciech Myśliński
,
Daniel Pietrzak
,
Magdalena Borysowicz
,
Mateusz Socha
,
Dorota Krasowska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 363-376
Data publikacji online: 2017/09/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną skóry o podłożu autoimmunologicznym i immunometabolicznym. Według najnowszych danych europejskich zapadalność na łuszczycę u dzieci wynosi 0,7–2,1%. Pomimo charakterystycznego obrazu klinicznego schorzenie to nadal sprawia trudności diagnostyczne i bywa mylone z innymi chorobami. Celem niniejszej pracy jest omówienie odmienności przebiegu łuszczycy u dzieci, podstaw diagnostyki z uwzględnieniem obrazu dermatoskopowego, wpływu na jakość życia i sferę emocjonalną, zagrożenia rozwojem innych chorób, zwłaszcza dziecięcego zespołu metabolicznego oraz odmienności stosowanych metod terapeutycznych.

Psoriasis is a long-lasting inflammatory skin disease with an autoimmunological and immunometabolic background. The latest European data indicate that the occurrence of psoriasis in children ranges from 0.7% to 2.1%. Despite distinct clinical characteristics, this disease continues to cause diagnostic difficulties and is often incorrectly diagnosed. The goal of this article is to present the course of psoriasis in children, basic diagnostic techniques, including dermoscopy, influence of the disease on the quality of life and risk of co-morbidity development. The therapeutic approcach to childhood psoriasis is presented.
słowa kluczowe:

łuszczyca, epidemiologia, dzieci, leczenie© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.