eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Majaczenie jako powikłanie nikotynowego zespołu abstynencyjnego: opis przypadku

Grace Fitting
1
,
Autumn Loichle
1
,
Raju Kakarlapudi
1
,
Manoj Puthiyathu
1

1.
Bergen New Bridge Medical Center, Paramus, NJ, USA
Alcohol Drug Addict 2023; 36 (1): 53-58
Data publikacji online: 2023/08/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Omówienie
Wielu palaczy przez całe życie podejmuje próby rzucenia palenia. Dla nas, praktyków, kluczowe znaczenie ma zrozumienie trudności związanych z rzuceniem palenia i, jeśli to konieczne, oferowanie wsparcia w postaci nikotynowych produktów zastępczych. W artykule przedstawiono opis majaczenia z nasilonymi objawami – rzadko występującego przypadku skutku ubocznego odstawienia nikotyny.

Opis przypadku
61-letni mężczyzna rasy kaukaskiej zgłosił się na oddział psychiatryczny podwójnej diagnozy z powodu myśli samobójczych i na detoksykację alkoholową. Leczenie rozpoczęto od detoksykacji alkoholowej z sukcesywnie zmniejszanymi dawkami benzodiazepiny. Pacjent wykazywał zwiększone pobudzenie, omamy wzrokowe, drażliwość i dezorientację. Ze względu na wystąpienie objawów majaczenia, przy braku innych objawów odstawienia alkoholowego, zespół terapeutyczny dokonał przeglądu jego historii używania substancji psychoaktywnych. Pacjent zgłosił palenie trzech paczek papierosów dziennie przez ostatnie 20 lat. Natychmiast otrzymał plaster nikotynowy, który następnie był stosowany codziennie. Po dwóch dniach zniknęły omamy, pacjent kontrolował swoje zachowania, był skoncentrowany na sobie, zorientowany w czasie, miejscu i sytuacji. Został wypisany do domu w stanie stabilnym.

Komentarz
Badanie wykazało, że pacjenci, którzy nagle przestali palić papierosy, częściej byli narażeni na wystąpienie majaczenia niż osoby niepalące, a zaprzestanie palenia było niezależnym czynnikiem ryzyka pojawienia się tego rodzaju delirium. Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi tych rzadko występujących skutków ubocznych odstawienia nikotyny, zwłaszcza podczas przyjmowania pacjentów w stanach ostrych.Introduction
Many active smokers want to quit and attempt to quit smoking throughout their lifetime of use. As practitioners, it is crucial to understand the difficulty of quitting smoking and offer support through nicotine replacement products as needed. Here we present a case report of a rare side effect of nicotine withdrawal: hyperactive delirium.

Case description
A 61-year-old Caucasian male was voluntarily admitted to the dual diagnosis psychiatric unit for active suicidal ideation and alcohol detoxification. The patient was started on alcohol detoxification protocol with a benzodiazepine taper. The patient exhibited increased agitation, visual hallucinations, irritability and disorientation. Due to the patient’s onset of hyper­active delirium with the absence of any signs or symptoms of alcohol withdrawal, the treatment team reviewed the patient’s substance use history. He reported smoking three packs of cigarettes per day for the past 20 years. The patient was immediately treated with a nico­tine patch and continued to receive a nicotine patch daily. Two days later, the patient denied recurrence of hallucinations, was behaviourally controlled, and was oriented to self, time, place, and situa­tion. The patient was discharged back to his home in stable condition.

Commentary
A study revealed that patients undergoing sudden cessation of smoking were more likely to exhibit hyperactive delirium than non-smokers and that smoking cessation was an independent risk factor for hyperactive delirium. Healthcare providers should be aware of the more rare side effects of nicotine withdrawal especially when admitting patients in the acute condition.

słowa kluczowe:

zaburzenia związane z używaniem tytoniu, delirium, nikotynowy zespół abstynencyjny

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.