eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1 — problemy somatyczne chorego

Hanna Grabowska
1

1.
Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny Rada ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ w Warszawie
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Niewydolność serca (HF, heart failure) oznacza zespół zaburzeń wynikających z nieprawidłowości w zakresie budowy i czynności serca. W Polsce z rozpoznaną HF żyje około miliona osób, a szacuje się, że w ciągu 2 najbliższych dekad liczba ta wzrośnie o 25%. Niewydolność serca stanowi przyczynę wysokiej śmiertelności i hospitalizacji wśród osób po 65. roku życia oraz związanych z nią kosztów leczenia i niezdolności do pracy. Celem niniejszego artykułu było ukazanie możliwości zastąpienia tradycyjnych diagnoz (dotyczących problemów somatycznych) i działań pielęgniarskich frazami ICNP® w procesie pielęgnowania chorego z niewydolnością serca. W niniejszym opracowaniu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa polskiego z ostatniej dekady, w którym uwzględniono aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niewydolnością serca. Następnie przeprowadzono proces mapowania najczęściej występujących u chorych problemów pielęgnacyjnych oraz działań pielęgniarskich frazami opisującymi diagnozy, wyniki i interwencje ICNP®. Aktualna wersja ICNP® umożliwia zastąpienie „tradycyjnych” sformułowań opisujących rozpoznania pielęgniarskie i podejmowane wobec chorych z niewydolnością serca działania frazami opisującymi diagnozy i interwencje ICNP®.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 104–109


  


Heart failure (HF) is a syndrome resulting from abnormalities in the structure and function of the heart. In Poland, there are about 1 million people with diagnosed HF, and it is estimated that in the next 2 decades this number will increase by 25%. Heart failure is the cause of high mortality and hospitalization among people over 65 years old, as well as the disease-related medical costs and the inability to work. The aim of this article is to present the possibility of replacing the traditional diagnoses (regarding the somatic symptoms) and nursing actions by the ICNP® phrases in the nursing of patients with heart failure. In this paper, a method of the analysis and critique of Polish literature from the last decade that included the aspects of the nursing care of patients with heart failure was used. Then the cross-mapping process of the most common nursing problems in patients and nursing actions with the phrases describing the diagnoses, results and interventions of the ICNP® was conducted. The current version of the ICNP® allows to replace the “traditional” expressions describing nursing diagnoses and actions taken towards the patients with heart failure by phrases describing the ICNP® diagnoses and interventions.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 104–109


 

słowa kluczowe:

proces pielęgnowania; klasyfikacja; niewydolność serca

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe