eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Metody leczenia udaru mózgu

Piotr Luchowski
1
,
Konrad Rejdak
1

1.
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Data publikacji online: 2020/09/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W Polsce rocznie na udar mózgu zapada ok. 80 tys. pacjentów. Jest on trzecią przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niesprawności u osób po 40. roku życia. Tylko 13–15% pacjentów jest leczonych w sposób przyczynowy (dożylne podanie leku trombolitycznego lub trombektomia mechaniczna). Jest to jedyne leczenie umożliwiające cofnięcie deficytu neurologicznego i powrót do pełnej sprawności. W każdym przypadku podejrzenia udaru mózgu należy pacjenta przetransportować do najbliższego oddziału udarowego przy pomocy zespołów ratownictwa medycznego. Czas od początku udaru do rozpoczęcia leczenia przyczynowego jest najistotniejszym pojedynczym, modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wpływającym na rokowanie. Dlatego należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób z udarem niedokrwiennym było kwalifikowanych do leczenia reperfuzyjnego w możliwie jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów klinicznych.

In Poland, about 80,000 patients suffer from stroke each year. It is the third most common cause of death and the most common cause of disability in people over 40 years of age. Only 13–15% are treated causally (intravenous thrombolysis or mechanical thrombectomy). This treatment can reverse the huge neurological deficit caused by occlusion within cerebral arteries. In any case of suspected stroke, the patient should be transported to the nearest Stroke Unit by ambulance. The time from onset of stroke to the start of causal treatment is the most significant, single, modifying risk factor affecting prognosis. Therefore, as many people with ischaemic stroke as possible should be qualified for reperfusion treatment as soon as possible.
słowa kluczowe:

udar mózgu, tromboliza, trombektomia mechaniczna, reperfuzja, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe