eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Metody oceny natężenia bólu pooperacyjnego u dzieci

Emilia Pabis

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ból pełni przede wszystkim funkcje ostrzegawczo-obronne dla organizmu i wtedy jest sprzymierzeńcem człowieka. W wielu sytuacjach
jednak jest powodem niepotrzebnego cierpienia. Należy go wtedy skutecznie uśmierzyć. Efektywne postępowanie w bólu pooperacyjnym
należy zaczynać od jego adekwatnej oceny. U dzieci można zmierzyć jego natężenie, wykorzystując parametry fizjologiczne, ocenę
zachowania oraz samoocenę dziecka. Dotychczasowe publikacje wskazują, że poziom natężenia bólu u dzieci jest zaniżany i słabo udokumentowany,
co skutkuje tym, że dostają one za mało leków i ból nie jest skutecznie uśmierzony. W artykule omówiono dostępne metody
oceny bólu pooperacyjnego u dzieci. Narzędzia wykorzystujące samoocenę to między innymi Wong and Baker FACES pain Scale, skala
bólu czytana z twarzy (faces pain scale revised), skala wizualno-analogowa VAS, skala numeryczna (NRS). Do oceny bólu u noworodków
i małych dzieci można stosować: Premature Infant Pain Profile (PIPP), Cry, Requires increased oxygen administration, Increased vital signs,
Expression, Sleepless
(CRIES), skalę COMFORT, Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC). Rodzice mogą oceniać natężenie bólu, stosując
skalę oceny bólu pooperacyjnego przez rodziców (PPPM, The parents’ postoperative pain measure). Do oceny bólu u dzieci funkcjonujących
na poziomie upośledzenia umysłowego stosuje się: Noncomunicating Children’s Pain Checklist Postoperative Version (NCPC-PV),
zindywidualizowaną skalę numeryczną (INRS), zrewidowaną skalę Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (revised FLACC).

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 122–129

Pain is needed especially to save and protect human organism from danger and then is a supporter of human. Unfortunately very often pain leads
to unnecessary suffering. In order to avoid it pain must be effectively relieved Effective management of pain should start with adequate assessment
of it. Pain amongst children can be assessed by using physiologic parameters, changes in behavior and self report. Previous articles present that pain
in children is under assessed and poorly documented what results in insufficient treatment by too low doses of analgesics.

Article presents/describes available methods used in assessment of postoperative pain in children that is: self report scales (Wong and Baker FACES
pain scale, faces pain scale revised, visual- analog scale, numerical rating scale). Premature Infant Pain Profile (PIPP) , CRIES (Cry, Requires increased
oxygen administration, Increased vital signs, Expression, Sleepless), COMFORT scale and FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability).

Parents can use The parents’ postoperative pain measure – PPPM. Scales used for assessing pain amongst children with cognitive impairment are:
Noncomunicating Children’s Pain Checklist Postoperative Version (NCPC-PV), Individualized Numerical Rating Pain Scale (INRS) and revised FLACC.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 122–129
słowa kluczowe:

ból; ból pooperacyjny; ból u dzieci; ocena bólu; skale

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe