eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Microbiota jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1

Marek Pachoński
1
,
Aleksandra Koczor-Rozmus
2
,
Katarzyna Mocny-Pachońska
2
,
Patrycja Łanowy
2
,
Anna Mertas
3
,
Przemysława Jarosz-Chobot
4

1.
NZOZ Pachońscy Dental Clinic Marek Pachoński, Tarnowskie Gory, Poland
2.
Department of Conservative Dentistry with Endodontics, Faculty of Medical Science, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
3.
Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Medical Science, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
4.
Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 100–108
Data publikacji online: 2021/04/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Jama ustna stanowi unikalny ekosystem, który kolonizują biliony bakterii, wirusów i grzybów. Cel pracy obejmował ocenę ilościową i jakościową mikroflory jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 w porównaniu z dziećmi zdrowymi.

Materiał i metody
Materiał mikrobiologiczny pobierano w postaci dwóch wymazów: z dna jamy ustnej oraz z grzbietu języka u 50 losowo wybranych dzieci z cukrzycą typu 1 w wieku 10–18 lat. Uczestników badania zakwalifikowano do dwóch grup (po 25 osób każda) w zależności od stopnia wyrównania cukrzycy: z cukrzycą wyrównaną (WC, HBA1c < 7,5%) i z cukrzycą niewyrównaną (PC, HBA1c ≥ 7,5). Grupa kontrolna (GC) obejmowała 25 losowo wybranych zdrowych dzieci w wieku 10–18 lat.

Wyniki
Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie różnicę w całkowitej ilości wyizolowanych szczepów drobnoustrojów pomiędzy grupami PC i GC (post hoc test p = 0,003) and WC i GC (post hoc test p < 0,001). Różnicy tej natomiast nie wykazano pomiędzy grupami PC i WC (p = 0,195).

Wnioski
Mikrobiota jamy ustnej dzieci z cukrzycą typu 1 różni się istotnie pod względem ilościowym w stosunku do dzieci zdrowych. Zaobserwowano również wyraźne różnice jakościowe w składzie mikroflory jamy ustnej pomiędzy badanymi dziećmi z cukrzycą typu 1 a zdrowymi.Introduction
The oral cavity is a unique ecosystem in which the microbiome is formed by the colonization of billions of bacteria, viruses, and fungi. Aim of the study was to assess the quality and quantity of bacterial microbiota of the oral cavity in children with type 1 diabetes in comparison to healthy children.

Material and methods
The study group consisted of 50 randomly selected type 1 diabetic children aged 10–18 years divided into 2 groups (25 people each) according to the level of diabetes control: well-controlled group (WC) – HbA1c ≤ 7.5%) and poorly-controlled group (PC) – HbA1c > 7.5%. The control group (GC) consisted of 25 randomly selected children with no systemic diseases. The material for microbiological tests was collected as two swabs: one from the bottom of the oral cavity and the other one from the posterior part of the dorsum of the tongue).

Results
The statistical analysis revealed statistically significant differences in the total number of isolated microorganisms between PC and GC (post hoc test p = 0.003) and WC and GC (post hoc test p < 0.001). There were no statistically significant differences in the number of isolated microorganisms between PC and WC (p = 0.195).

Conclusions
Oral microbiome in type 1 diabetic children is significantly quantitatively different in comparison to healthy children. There are also visible qualitative differences in the profile of oral microbiota in type 1 diabetic children and healthy children.

słowa kluczowe:

mikrobiota, cukrzyca typu 1, próchnica zębów, Candida albicans, choroby przyzębia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe