eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 108
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Miejsce hydroksychlorochiny we współczesnej dermatologii

Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
1
,
Adriana Polańska
2

1.
Department of Dermatology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
2.
Department of Dermatology and Venereology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 178–190
Data publikacji online: 2021/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Hydroksychlorochina jest lekiem znanym od lat 40. ubiegłego wieku. Początkowo stosowano ją w leczeniu malarii, a później tocznia rumieniowatego. Obecnie ma ugruntowaną pozycję w terapii tego ostatniego schorzenia. Jednocześnie znanych jest coraz więcej korzyści płynących ze stosowania leku. Wykraczają one daleko poza działanie immunomodulujące, obejmując liczne aspekty zespołu metabolicznego, a wdrożenie hydroksychlorochiny do leczenia umożliwia ograniczenie dawek leków immunosupresyjnych, nie tylko zwiększając skuteczność, lecz także zmniejszając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. We współczesnej dermatologii, poza schorzeniami z kręgu autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej, coraz częściej rekomendowana jest w innych chorobach, np. ziarniniakowych. W pracy omówiono aktualne wskazania do leczenia hydroksychlorochiną, zwracając szczególną uwagę na zalecane schematy terapeutyczne i postępowanie monitorujące leczenie, mające poprawiać bezpieczeństwo stosowania leku.

Hydroxychloroquine has been known since the 1940s. It was initially used to treat malaria. Currently, it has a well-established position in the treatment of lupus erythematosus. The knowledge about its benefits is increasing over time. The mechanism of action of hydroxychloroquine reaches far beyond the immunomodulatory effect, and includes a beneficial effect on glycemic control in patients with diabetes and it is believed to have an effect on normalization of lipid levels, including total cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides. In treatment of lupus erythematosus hydroxychloroquine allows decreasing the dose of immunosuppressive drugs, thus not only increasing the treatment efficacy, but also reducing the risk of adverse effects. Possible indications for hydroxychloroquine include also granulomatous skin diseases, such as disseminated annular granuloma, cutaneous sarcoidosis, or reactive granulomatous dermatitis. This article discusses the current indications for hydroxychloroquine with focus on recommended therapeutic regimens and monitoring treatment.
słowa kluczowe:

hydroksychlorochina, toczeń rumieniowaty, autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej, choroby ziarniniakowe skóry

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.