ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Model leczenia zaburzeń pourazowych w podejściu otwartego dialogu (ODA) na przykładzie Środowiskowego centrum zdrowia psychicznego (ŚCZP)

Renata Wallner
,
Michał Klapciński

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 146-159
Data publikacji online: 2018/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem pracy jest przedstawienie podejścia otwartego dialogu (open dialogue approach – ODA), u podstaw którego leży szerokie rozumienie doświadczenia traumatycznego i jego konsekwencji. Trauma ujmowana jest zarówno w kontekście objawowym, jak i procesualnym jako kryzys psychiczny wymagający szybkiej, zróżnicowanej i skoordynowanej opieki.

Poglądy
Podejście otwartego dialogu poprzez propozycję rozbudowanej struktury instytucji pomocowych, tak jak ma to miejsce w przypadku modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego (ŚCZP), oraz propozycję zintegrowanego i spójnego systemu oddziaływań, wydaje się w sposób naturalny odpowiadać różnorodnym potrzebom osób po traumatycznych doświadczeniach. Proponowany model ŚCZP wpisuje się w cele reformy leczenia psychiatrycznego i wprowadzenia leczenia środowiskowego. Rozszerzenie form pomocy i instytucji psychiatrycznych umożliwi zwolnienie miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla osób, które rzeczywiście bezwzględnie wymagają hospitalizacji. Jednym z podstawowych celów reformy jest również poprawa dostępności leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz zmniejszenie przepełnienia w oddziałach szpitalnych, niespełniających standardów jakości leczenia we współczesnej medycynie.

Wnioski
Istotnym wyzwaniem w sytuacji reformy systemu opieki psychiatrycznej, która dokonuje się w Polsce, byłaby możliwość rozwijania całościowych modeli pomocy psychiatrycznej, opartych na szerokim rozumieniu kryzysów psychicznych i dostosowaniu oferty odpowiednich placówek pomocowych, a następnie przeprowadzenie poprawnych metodologicznie badań oceniających skuteczność proponowanych systemowych rozwiązań i ich efektywność.Purpose
The aim of this paper is to present current views on the meaning of trauma and its treatment by the use of Open Dialogue Approach (ODA). Authors broadly define trauma as mental crisis that urges an immediate and comprehensive care.

Views
Open Dialogue Approach with its demand on development of professional mental health structures not only meet the requirements imposed on community mental health centre (CMHC) as a core of the National Mental Health Program, but it seems to be exceptionally useful in the context of therapeutic work with traumatized patients and with people in a mental crisis. One of the main aspect of currently carried out mental health reform is the liberalization of hospital beds for those who are in severe mental crisis, substantially the raise od hospital standard for patients admitted to psychiatric hospital and to offer an ambulatory, easily accessible (local) ways of dealing with mental health problems.

Conclusions
At the core of the ODA lies a broad understanding of traumatic experience and broad perception of its symptomatic and processual consequences issuing mental crisis, which requires a fast, diverse and coordinated care. ODA may be defined as an integrative and community-oriented model of mental health service that follows constantly changing patients’ needs. Available mental health structural frame – if well-coordinated – seems sufficient and could adequately respond to patient needs in the recovery process. Further prospective and methodologically well designed studies measuring method’s treatment outcomes and cost-effectiveness should be conducted.

słowa kluczowe:

podejście otwartego dialogu (ODA), środowiskowe centrum zdrowia psychicznego (ŚCZP), trauma

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe