facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 104
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nadwrażliwość kontaktowa na nikiel u pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry

Michał Rożalski
,
Leszek Blicharz
,
Zbigniew Samochocki

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 133–141
Data publikacji online: 2017/04/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, nawrotową dermatozą zapalną o złożonej, nie w pełni wyjaśnionej etiopatogenezie. Badania z ostatnich lat wskazują na istotny odsetek chorych na wyprysk atopowy, u których stwierdza się dodatnie wyniki płatkowych testów kontaktowych z haptenami, głównie z niklem. Obserwacje te przeczą sugestii, że w tej grupie pacjentów alergia kontaktowa (IV mechanizm nadwrażliwości) jest rzadkim zjawiskiem ze względu na przewagę odpowiedzi komórkowej typu Th2, typowej dla I mechanizmu nadwrażliwości. W poniższej pracy autorzy podjęli próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy o patomechanizmie rozwoju nadwrażliwości kontaktowej na nikiel u chorych na atopowe zapalenie skóry i ewentualnym wpływie tego haptenu na kliniczny przebieg schorzenia.

Atopic dermatitis is a chronic, recurrent inflammatory dermatosis with a complex and not fully explained pathogenesis. Recent years’ research points to a significant percentage of patients with atopic eczema in whom hapten patch test results are positive, especially with respect to nickel. These observations undermine suggestions that contact allergy (type IV hypersensitivity) is rare in this group due to the dominance of the Th2-type cellular response characteristic for type I allergic reactions. In this review we aimed to systematize current knowledge regarding the pathomechanisms of contact hypersensitivity to nickel in patients with atopic dermatitis and the potential influence of this hapten on the clinical course of the disease.
słowa kluczowe:

atopowe zapalenie skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, nikiel© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.