eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Niedokrwistość w nieswoistych zapaleniach jelit – etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie

Piotr Radwan
,
Karolina Radwan-Kwiatek
,
Barbara Skrzydło-Radomańska
,
Grażyna Rydzewska

Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 315–320
Data publikacji online: 2010/12/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niedokrwistość jest najczęstszym układowym powikłaniem nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), znacząco wpływającym na ogólny stan kliniczny chorego oraz stanowiącym istotną przyczynę pogorszenia jakości życia i częstszych hospitalizacji. Patofizjologia anemii w NZJ jest wieloczynnikowa. Najczęstszymi postaciami niedokrwistości są anemia niedoborowa oraz niedokrwistość choroby przewlekłej. Pomimo że w okresie zaostrzenia jest to zwykle ogólnoustrojowa manifestacja choroby, w fazie remisji także często obserwuje się niedokrwistość z niedoboru żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego. Sposób leczenia anemii z niedoboru żelaza zależy od stopnia aktywności choroby oraz nasilenia objawów klinicznych. U pacjentów z umiarkowaną niedokrwistością sideropeniczną wystarczająca może być suplementacja doustnymi preparatami żelaza, których stosowanie może się jednak wiązać z wystąpieniem objawów nietolerancji oraz zaostrzeniem stanu zapalnego. Dożylne uzupełnianie niedoborów jest natomiast korzystną i dobrze tolerowaną metodą leczenia niedoborów żelaza u chorych z NZJ, pozwalającą na szybkie uzupełnienie rezerw żelaza. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie erytropoetyną. W praktyce klinicznej niezbędna jest znajomość tej tematyki oraz zaleceń postępowania w niedokrwistości u chorych z NZJ.

Anaemia is the most frequent systemic complication in patients with inflammatory bowel disease (IBD), having a great impact on clinical status, quality of life and more frequent hospitalizations. Aetiopathogenesis of IBD-asso­cia­ted anaemia is complex. However, the most common causes are iron deficiency and anaemia of chronic disease. Although in many cases anaemia parallels the clinical activity of the disease, many patients in remission have iron, vitamin B12 and/or folic acid deficiency. Treatment of iron deficiency anaemia depends on the disease activity and severity of symptoms. Oral iron preparations are efficacious but poorly tolerated, whereas well-tolerated parenteral iron therapy is advantageous and restocks iron stores quicker. In some cases erythropoietin is needed to achieve normal haemoglobin levels. Appropriate knowledge of anaemia and clinical guidelines are therefore necessary to apply relevant attention and specific care in IBD patients.
słowa kluczowe:

niedokrwistość, nieswoiste zapalenia jelit, niedobór żelaza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe