eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 106
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Niefarmakologiczne metody leczenia łuszczycy paznokci oraz ocena postępów terapii

Gustaw Roter
,
Roman J. Nowicki

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 280–290
Data publikacji online: 2019/08/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Leczenie łuszczycy paznokci, często towarzyszącej łuszczycy skóry oraz stawowej, stanowi wyzwanie terapeutyczne. Cechy charakterystyczne obrazu klinicznego płytki paznokciowej to plamy olejowe, hiperkeratoza podpaznokciowa, linijne krwawienia oraz onycholiza. W obrębie macierzy można zaobserwować najczęstszy objaw, czyli naparstkowanie, jak również kruchość płytki, leukonychię oraz czerwone plamki w obłączku. Leczenie farmakologiczne jest często przewlekłe, obarczone objawami niepożądanymi i w wielu przypadkach mało skuteczne. Niefarmakologiczne metody terapii obejmują miejscowe stosowanie światła UV, IPL lub wiązki lasera. Są to metody o potwierdzonej w piśmiennictwie skuteczności oraz w większości przypadków pozbawione działań niepożądanych spotykanych w terapiach ogólnych. Do oceny efektów leczenia stosowana jest najczęściej skala NAPSI, która pozwala na śledzenie ustępowania zmian chorobowych w trakcie terapii oraz po jej zakończeniu.

Treatment of nail psoriasis, a condition that often accompanies cutaneous and arthropatic psoriasis, is a challenge. Symptoms characteristic for the clinical presentation of nail plate are: oil drops, subungual hyperkeratosis, splinter haemorrhages and onycholysis. The most common symptom - pitting - may be observed within the matrix. It is also accompanied by nail crumbling, leukonychia and red spots in the lunula. Pharmacotherapy is often chronic, associated with side effects, and non-effective in many cases. Non-pharmacological treatments involve local effects of UV, IPL or laser beam. The efficacy of these methods is documented. In most cases they are not associated with adverse events encountered in systemic therapies. Treatment efficacy may be assessed using the NAPSI score, which allows monitoring the resolution of lesions during and after conclusion of treatment.
słowa kluczowe:

łuszczyca paznokci, leczenie laserowe, skala oceny

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe