eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Nietrzymanie moczu u kobiet a jakość związku z partnerem

Beata Pilarska
,
Roman Ossowski
,
Maria Szewczyk
,
Piotr Jarzemski

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (3): 101-108
Data publikacji online: 2017/12/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena związku nietrzymania moczu (NM) u kobiet z jakością związku z partnerem.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 63 kobiet w wieku średnio 55,7 ±8,7 roku z nietrzymaniem moczu, które były w związku z partnerem i deklarowały aktywność seksualną. W skład grupy kontrolnej weszło 31 kobiet w wieku średnio 55,2 ±8,6 roku będących w związku i aktywnych seksualnie. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.

Wyniki: Jako miarę jakości związku przyjęto potrzebę wsparcia ze strony partnera, więź emocjonalną, ocenę związku, poczucie bliskość z partnerem, zadowolenie ze współżycia i poczucie atrakcyjności. Kobiety z NM słabiej oceniły swój związek z partnerem i odczuwanie więzi emocjonalnej. Dla 67% kobiet badanych popuszczanie moczu podczas współżycia było poważnym problemem i dyskomfortem, 34% rezygnowało z tego powodu ze stosunków płciowych, a u 50% wpłynęło to na zadowolenie ze zbliżeń. Brak kontroli nad własnym pęcherzem powodował, że 81% kobiet nie czuło się z tego powodu atrakcyjnych. Nasilenie objawów i czas trwania dolegliwości utrwalały i potęgowały przekonanie o nieatrakcyjności.

Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, że gubienie moczu powoduje obniżenie poczucie atrakcyjności, co rzutuje na jakość związku z partnerem. Nietrzymanie moczu utrudnia kontakty seksualne i odczuwanie satysfakcji. Stopień nasilenia i czas trwania dolegliwości przekładają się na jakość związku pary.

Aim of the study: An evaluation of the connection between incontinence of urine in women and the quality of a relationship with a partner.

Material and methods: The study comprised a group of 63 women with an average age of 55.7 ±8.7 years who were suffering from urinary incontinence, were in a relationship with a partner and declared being sexually active. The control group comprised 31 women with an average age of 55.2 ±8.6 years who were in a relationship and sexually active. The study was carried out via a diagnostic survey encompassing a questionnaire drawn up by the author of the study.

Results: The need for support from a partner, an emotional bond, an evaluation of a relationship, a sense of closeness with a partner, satisfaction from sexual intercourse and a sense of attractiveness were adopted as a relationship quality measure. Women suffering from urinary incontinence assessed their relationship quality and emotional bond lower. 67% of women stated that incontinence of urine during a sexual intercourse was a reason for discomfort. Consequently, 34% of women abstained from sexual relations and the sexual satisfaction of 50% of women was influenced. A lack of control over one’s own bladder made 51% of women feel unattractive. Aggravation and duration of symptoms intensified the sense of unattractiveness.

Conclusions: The obtained results confirm that urinary incontinence lowers the sense of attractiveness and, consequently, influences the relationship with a partner. Incontinence of urine hinders sexual intercourse and sexual satisfaction. The intensity and duration of symptoms influences a couple’s relationship quality.
słowa kluczowe:

nietrzymanie moczu, jakość związku pary, współżycie seksualne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.