ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2020
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Objawy negatywne, przetrwałe objawy negatywne i zespół deficytowy a nasilenie objawów schizofrenii i poziom funkcjonowania przez 20 lat

Aneta Kalisz
1
,
Dagmara Mętel
1
,
Artur Daren
1
,
Piotr Błądziński
1
,
Dawid Kruk
2
,
Andrzej Cechnicki
1

1.
Department of Community Psychiatry, Chair of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Psychosis Research and Psychotherapy Unit, Association for the Development of Community Psychiatry and Care, Krakow, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 25-38
Data publikacji online: 2020/04/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Badanie opisuje związek objawów negatywnych, mierzonych podskalą BPRS-WR (Brief Psychiatric Rating Scale – Withdrawal, Retardation), przetrwałych objawów negatywnych (PON) i zespołu deficytowego (ZD) z nasileniem objawów schizofrenii oraz poziomem funkcjonowania w trakcie 20 lat choroby.

Metody
Pięćdziesiąt osób z rozpoznaniem schizofrenii przebadano w trakcie pierwszej hospitalizacji oraz po roku, 3, 7, 12 i 20 latach. Grupa osób z obecnymi objawami negatywnymi została wyodrębniona na podstawie badania wykonanego po roku od zakończenia pierwszej hospitalizacji, a grupę z PON i ZD wyodrębniono na podstawie pomiarów wykonanych przy wypisie oraz rok później. Obecność i nasilenie ZD ustalono za pomocą metody proxy for deficit syndrome.

Wyniki
Większe nasilenie objawów negatywnych oraz PON było powiązane z większym nasileniem objawów pozytywnych i negatywnych oraz gorszym ogólnym funkcjonowaniem w kolejnych punktach pomiarowych. Zespół deficytowy nie wykazał takich związków. Wyższy wynik w BPRS-WR był najbardziej stabilnym w czasie czynnikiem rokowniczym wyjaśniającym po 20 latach większe nasilenie objawów negatywnych i pozytywnych schizofrenii oraz deteriorację funkcjonowania badanych. Związek ten często ulegał osłabieniu z upływem czasu.

Wnioski
Związek objawów negatywnych z nasileniem objawów schizofrenii i poziomem funkcjonowania malał w miarę stopniowego wprowadzania kryteriów eliminujących wtórne objawy negatywne.Purpose
The study assessed the associations between negative symptoms measured with the BPRS-WR (Brief Psychiatric Rating Scale – Withdrawal, Retardation), persistent negative symptoms (PNS) and deficit syndrome (DS) with severity of symptoms and level of functioning in 20-year schizophrenia.

Methods
Fifty patients diagnosed with schizophrenia according to DSM III were examined during their first psychiatric hospital admission and after 1, 3, 7, 12 and 20 years. The group with the BPRS-WR symptoms was selected on the basis of an evaluation conducted one year after discharge from their first hospitalization. The PNS and DS groups were selected following examinations performed at discharge and one year later. The proxy for deficit syndrome (PDS) method was used to assess DS.

Results
A greater severity of negative syndrome and PNS was associated with greater severity of positive symptoms and poorer general functioning at subsequent measurement points. No such associations were found for the DS. A higher BPRS-WR score was the most stable predictor and explainer of a greater severity of positive and negative schizophrenia symptoms and deterioration in subjects’ functioning over the 20-year period. This association often weakened as the observation time lengthened.

Conclusions
The association of negative symptoms with the severity of the symptoms of schizophrenia and the level of functioning decreased as the criteria eliminating secondary negative symptoms were gradually introduced.

słowa kluczowe:

schizofrenia, badania prospektywne, objawy negatywne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe