eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2018
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia chorych na szpiczaka mnogiego – raport wstępny

Eleonora Mess
,
Maciej Ornat
,
Tomasz Klaszczyk
,
Magdalena Olszewska-Szopa
,
Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Medycyna paliatywna 2018; 10(4): 208–215
Data publikacji online: 2019/03/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem wywodzącym się z plazmocytów i stanowi ok. 10% nowotworów hematologicznych na świecie. Dochodzi w nim do proliferacji zmutowanych klonów plazmocytów. Zamiast prawidłowych przeciwciał produkują one monoklonalne (niefunkcjonujące) immunoglobuliny, które zwiększają lepkość krwi, co może upośledzać krążenie w drobnych naczyniach.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 95 chorych (61 kobiet oraz 34 mężczyzn) leczonych z powodu szpiczaka mnogiego. Średnia wieku wynosiła 62,34 ±8,52 roku. W pracy zastosowano kwestionariusz oceny sprawności chorych – skalę Karnofsky’ego, skalę do oceny stanu psychicznego chorych – skalę HADS, skalę do samooceny objawów depresji – skalę Zunga, oraz skalę do oceny jakości życia pacjentów – skalę MY-20.

Wyniki
Analiza materiału wykazała, że niemal 50% ankietowanych miało wyraźne zaburzenia lękowe, natomiast u prawie 30% występowały wyraźne zaburzenia depresyjne wg skali HADS. Analiza danych uzyskanych dzięki kwestionariuszowi Zunga wykazała, że ponad 50% badanych miało objawy depresji o różnym stopniu nasilenia. Stwierdzono również, że wiek istotnie wpływa na występowanie objawów depresji w skali Zunga (p < 0,001). Pacjenci z większym nasileniem bólu, objawów depresji i niższą ogólną sprawnością skarżyli się na istotnie niższą jakość życia (p < 0,05).

Wnioski
Natężenie bólu, a także dolegliwości wielu obszarów wpływają istotnie na obniżenie jakości życia pacjentów. Pogorszenie ogólnej sprawności fizycznej i nasilenie objawów depresji w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia jakości życia. Pacjenci, u których występuje większe nasilenie objawów depresji, mają też bardziej nasilone objawy choroby oraz bardziej odczuwają skutki uboczne terapii. U starszych pacjentów obserwuje się bardziej nasilone objawy depresji.Introduction
Multiple myeloma (MM) is a result of abnormal proliferation of plasma cells, and it represents approximately 10% of all new haematological neoplasms. MM is connected with overproduction of abnormal antibodies, which can lead to hyperviscosity syndrome and impaired microvascular circulation.

Material and methods
We report a study of 95 patients (61 women and 34 men) with multiple myeloma. The mean age was 62.34 ±8.52 years. In the research we used the following questionnaire: a questionnaire of the patient’s physical state (the Karnofsky scale), the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Zung Self-Rating Depression Scale, and the QLQ-MY20 scale to assess patients’ quality of life.

Results
Analysis of results and collected data showed that nearly 50% patients had noticeable anxiety disorders, while almost 30% presented symptoms of depression in the HADS scale. Additionally, analysis of data obtained using the Zung scale revealed that more than 50% of the examined patients had depression symptoms of varying degrees of severity. We indicated significant correlation between patients’ age and depression symptoms in the Zung scale (p < 0.001). Patients with more severe pain, depression symptoms, and lower physical state complained of significantly lower quality of life (p < 0.05).

Conclusions
Intensity of pain and number of painful areas significantly reduce the quality of life. Reduction of physical state and severity of depression symptoms have a significant negative influence on quality of life. Older patients complain about more severe depression symptoms.

słowa kluczowe:

szpiczak mnogi, jakość życia, depresja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe