eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoskopowym zatok przynosowych

Sabina Krupa
1
,
Dorota Ozga
1
,
Edyta Cielec
2

1.
Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2.
Koło Naukowe, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 1: 18-24
Data publikacji online: 2020/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych to proces zapalny obejmujący błony śluzowe jam nosa i zatok przynosowych. Schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób górnych dróg oddechowych. Upośledzenie drożności nosa powoduje dyskomfort i wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu. Objawy choroby prowadzą do znacznego pogorszenia jakości życia pacjentów. Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoskopowym zatok przynosowych.

Materiał i metody
Do przeprowadzenia badań zakwalifikowano 60 dorosłych pacjentów. Grupa składała się z 30 kobiet i 30 mężczyzn. Wiek badanych osób wahał się od 24 do 72 lat i spełniał kryteria włączenia do badań. Do oceny jakości życia pacjentów w codziennym funkcjonowaniu wykorzystano autorską ankietę, która służyła jako narzędzie badawcze. Ankieta składała się z 37 pytań zawierających pytania socjometryczne oraz dotyczące subiektywnych odczuć uciążliwości objawów przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Uzyskane wyniki ujęto w formie analizy procentowej.

Wyniki
Badania wykazały, że najczęstszymi dolegliwościami związanymi z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych było uczucie zatkania nosa – 78,3%, trudności w oddychaniu przez nos – 60% oraz bóle głowy – 58,3%. Wraz z wydłużaniem się czasu trwania choroby i wiekiem badanych stopniowo malała jakość życia związana z ogólnym stanem zdrowia. Przed zabiegiem ze swojego stanu zdrowia zadowolonych było 3,3% osób, reszta wyraziła niezadowolenie. Większość badanych (65%) przyznała, że leczenie farmakologiczne w minimalnym stopniu wpłynęło na poprawę komfortu życia. Satysfakcję z wykonanego zabiegu wyraziło ok. 90% pacjentów, natomiast 1,7% było niezadowolonych. Przeprowadzenie zabiegu endoskopowego zatok przynosowych w dużym stopniu wpłynęło korzystnie na jakość życia pacjentów.

Wnioski
Najczęstszym i najbardziej uciążliwym objawem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych była niedrożność nosa, co skutkowało trudnościami w oddychaniu przez nos. Upośledzona drożność nosa miała duży wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Dolegliwości związane z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych miały decydujący wpływ na komfort i niską jakość życia. Była ona najbardziej zauważalna w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, podczas pracy, nauki w szkole i aktywności życiowej. Stosowanie regularnej farmakoterapii z wykorzystaniem glikokortykosteroidów donosowych nie wpłynęło zadowalająco na jakość życia pacjentów. Z przeprowadzonych badań wynikało, że leczenie farmakologiczne tylko w niewielkim stopniu poprawia komfort życia. We wczesnych wynikach skuteczności wykonywania operacji endoskopowej zatok FESS stwierdzono wysoce zadowalający wynik. U prawie wszystkich badanych pacjentów ustąpiła blokada nosa, co skutkowało poprawą drożności i swobodnym oddychaniem przez nos. Po wykonanym zabiegu znacznie poprawiła się jakość życia pacjentów.Introduction
Assessment of the quality of life of patients after endoscopic sinus surgery.

Material and methods
The research period lasted from 15 February to 31 March 2019. The study group consisted of adults aged 18 to 75 years suffering from chronic sinusitis. The method of diagnostic survey was used in this research work.

Results
Impaired nasal patency causes great difficulties in everyday functioning and contributes to sleep disorders, weakness in concentration, frequent headaches, irritability, and fatigue.

Conclusions
The most common and troublesome symptom of chronic sinusitis was nasal congestion, which resulted in nasal breathing difficulties. Impaired nasal patency had a large impact on the daily functioning of patients. Ailments associated with chronic sinusitis have a decisive impact on comfort and poor quality of life. It was most noticeable in the area of everyday activities, while working, studying at school, and during activities of daily living. The use of regular pharmacotherapy using nasal glucocorticosteroids did not satisfactorily affect the quality of life of patients. The research showed that pharmacological treatment only slightly improved the quality of life. Early satisfactory results of functional endoscopic sinus surgery showed a highly satisfactory result. In almost all examined patients, nasal blockage resolved, which resulted in improved patency and nasal breathing. After the procedure, the patients’ quality of life improved significantly.

słowa kluczowe:

zatoki przynosowe, endoskopia, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.