eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena kontroli astmy w praktyce lekarza POZ – dlaczego należy monitorować zużycie SABA?

Radosław Gawlik
1
,
Grażyna Bochenek
2
,
Andrzej Dąbrowski
3
,
Wojciech Barg
4
,
Grzegorz Brożek
5
,
Piotr Dąbrowiecki
6
,
Rafał Dobek
7
,
Marek Leszek Kowalski
8
,
Aleksandra Kucharczyk
9
,
Maciej Kupczyk
10
,
Izabela Kupryś-Lipińska
10
,
Agnieszka Mastalerz-Migas
11

1.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2.
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4.
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5.
Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6.
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
7.
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
8.
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
9.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
10.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Data publikacji online: 2021/05/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego. Charakteryzuje się

zmiennym przebiegiem, z okresami zaostrzeń i remisji. Dla osiągnięcia krótko- i długoterminowych celów leczenia astmy (uzyskanie i utrzymanie kontroli choroby oraz zapobieganie zaostrzeniom i odległym konsekwencjom) ważna jest ocena stanu pacjenta podczas każdej wizyty. Bieżąca ocena kontroli astmy ma kluczowe znaczenie, ponieważ determinuje dalsze decyzje dotyczące leczenia. Brak kontroli objawów jest uciążliwy dla pacjentów i stanowi czynnik ryzyka zaostrzeń astmy. W artykule omówiono zalecenia zawarte w raporcie Global Initiative for Asthma (GINA) dotyczące oceny kontroli astmy i zestawiono je z wynikami najnowszego badania w ramach Projektu Astma Zero poświęconego rzeczywistej ocenie kontroli astmy w Polsce.

Bronchial asthma is a common chronic disease with a variable course. To achieve the short-and long-term goals of asthma treatment (i.e., obtaining and maintaining disease control and preventing exacerbations and long-term consequences of the disease), it is important to assess the patient’s condition at each visit. Assessment of asthma control is critical as it determines further treatment decisions. Poor symptom control is burdensome to patients and increases the risk of exacerbations. The article discusses Global Initiative for Asthma (GINA) recommendations on the assessment of asthma symptom control and compares them with the results of the latest study Asthma Zero Project related to real-life assessment of asthma control in Poland.
słowa kluczowe:

astma, ocena kontroli astmy, nadużywanie SABA

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe