eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena narażenia na kontuzje oraz preferowanych zachowań zdrowotnych w grupie zawodników futbolu amerykańskiego

Daniel Muczyński
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Andrzej Guzowski

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 4: 125–133
Data publikacji online: 2013/12/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Praktycznie w każdej dyscyplinie sportu urazy są nieodłącznym elementem gier zespołowych.

Cel pracy: Ocena stopnia narażenia na kontuzje w grupie zawodników futbolu amerykańskiego.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 35 zawodników drużyny futbolu amerykańskiego i wykorzystano w nim autorski kwestionariusz ankietowy oraz Inwentarz zachowań zdrowotnych wg Juczyńskiego.

Wyniki: Wszyscy respondenci uprawiali futbol amerykański na poziomie amatorskim. Najczęstszym urazem było nadwyrężenie struktur stawowych (26,8% ogółu urazów), następnie skręcenie, uszkodzenie struktur stawowych oraz wylewy wewnątrztkankowe (14,3% wszystkich urazów). Badani najczęściej skarżyli się na uraz stawu skokowego (14,9% wszystkich urazów). W wyniku odniesionego urazu 60% zawodników zasięgnęło porady specjalisty. Najczęściej (85,7%) wykorzystywaną metodą terapeutyczną były ćwiczenia lecznicze. Do uprawiania sportu z nadwyrężonym stawem, pomimo odczuwanych dolegliwości, przyznało się 71,4% zawodników, ale jednocześnie 74,3% deklarowało, że nie brało udziału w treningu, będąc niedysponowanym. Dodatkowych ochraniaczy podczas treningów i meczów futbolu amerykańskiego używało 91,4% badanych, a 71,7% zawodników stosowało dodatkowe zabezpieczenie stawów, najczęściej taping oraz stabilizatory stawowe. Średni wynik globalnego Inwentarza zachowań zdrowotnych wśród zawodników drużyny futbolu amerykańskiego mieścił się na poziomie 72,23 ±7,96 pkt.

Wnioski: Większość białostockich zawodników futbolu amerykańskiego uważała go za sport niebezpieczny. Większość też w samoocenie przyznała się do odniesienia kontuzji, najczęściej średnio raz na rok i z reguły w postaci nadwyrężenia struktur stawowych, skręcenia, uszkodzenia struktur stawowych i wylewów wewnątrztkankowych. Po odniesieniu urazu większość zawodników musiała zasięgać porady specjalisty, głównie lekarza i fizjoterapeuty. Zawodnicy prezentowali niższe niż u przeciętnego dorosłego mężczyzny nasilenie zachowań zdrowotnych. Analizując poszczególne kategorie zachowań zdrowotnych, stwierdzono, że najwyżej ocenione zostały prawidłowe nawyki żywieniowe i zachowania związane z profilaktyką zdrowotną, a najniżej praktyki zdrowotne.

Introduction: In almost every sports discipline, injuries in team games are an inseparable part in the world of sports.

Aim of the study: To assess risk factors for injuries in a group of American football players.

Material and methods: The study group comprised 35 American football players. We used the following instruments: the author’s own questionnaire and Juczyński’s Inventory of Healthy Behaviours.

Results: All respondents were non-professional American football players. The most frequent injury was a joint sprain – 26.8% and dislocation, damage to joint structures and tissue haemorrhage – 14.3% of all injuries. Respondents most frequently reported ankle injuries – 14.9% of all injuries. As a result of the injury, 60% of the players obtained professional advice. The majority (85.7%) of respondents used physical exercises as a therapeutic method. 71.4% of them played sports despite a sprained joint and 74.3% of the players did not train when being indisposed. 91.4% of respondents were using more pads during the American football training and matches, and 71.7% of the players used extra protection of joints (taping) and joint stabilizers. The average result of the global Inventory of Healthy Behaviours among players of the American football team was 72.23 ±7.96 score points.

Conclusions: The majority of American football players in Białystok thought that this sport was dangerous. Most of the players in the self-assessment also reported injuries, on average once a year and usually as joint structure strains, sprains, injuries of joint structures and tissue haemorrhages. Most players sought advice from a specialist, mainly a doctor and physiotherapist. Players presented lower than the average adult male health behaviours. Analyzing the different categories of health behaviours it was found that correct eating habits and behaviours related to health and disease were rated the highest, while health practices the lowest.
słowa kluczowe:

urazy sportowców, zachowania zdrowotne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe