eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2015
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena przystosowania się do życia chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Danuta Ponczek
,
Lidia Szajkowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 124–129
Data publikacji online: 2015/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Miażdżyca jest główną przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Chorzy wraz z postępem choroby mają coraz większe problemy z wykonywaniem prostych czynności życia codziennego. Ograniczają aktywność fizyczną z powodu bólu kończyny dolnej, nie potrafią zrezygnować z palenia papierosów oraz mają trudności w stosowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Celem pracy była ocena przystosowania się do życia chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.

Badania przeprowadzono metodą ankietową z zastosowaniem kwestionariusza własnej konstrukcji, składającego się z pytań odnoszących się do sposobów przystosowania się do życia codziennego chorych z miażdżycą kończyn dolnych.

Wyniki: Najwięcej badanych (42,0%) radziło sobie z bólem za pomocą leków przeciwbólowych. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że pacjenci z miażdżycą mieli złe nawyki żywieniowe. U większości badanych rzucających palenie przyczyną niepowodzenia był brak motywacji. Ponad połowa (56,5%) ankietowanych stwierdziła, że choroba nie wpłynęła na ich relacje rodzinne. Prawie trzy czwarte uznało, że są aktywni fizycznie, a połowa z nich wykonywała ćwiczenia codziennie. Większość pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych zadeklarowała, że stosuje się do zaleceń lekarskich.

Wnioski: Ból kończyny dolnej sprawia, że pacjenci najczęściej sięgają po leki przeciwbólowe, ale nie ograniczają aktywności fizycznej. Pacjenci z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, choć nie całkowicie, ale potrafią przystosować się do życia codziennego.

Aim of the study: Atherosclerosis is a major cause of chronic ischaemia of lower limbs. Patients with the disease have increasing difficulty in performing simple activities in daily life.

The aim of this study was to evaluate the adaptation to life of patients with atherosclerosis of the lower limb arteries.

Material and methods: The research included 50 patients with atherosclerosis of the lower limb arteries hospitalised in the Department of Vascular Surgery and Angiology at University Hospital Number 1 in Bydgoszcz.

The research was conducted with the use of a questionnaire of our own design, consisting of questions relating to ways of adaptation to daily life of patients with lower limb atherosclerosis.

Results: Most respondents (42.0%) coped with the pain by taking painkillers. It cannot be concluded that patients with atherosclerosis had bad eating habits. A lack of motivation was the main cause of the failure of stop smoking by the majority of respondents. More than half of the respondents (56.5%) said that the disease had not had any impact on their family relationships. Almost three-quarters of them stated that they were physically active, and half of them had performed exercises every day. Most patients with lower limb atherosclerosis declared that they complied with medical recommendations.

Conclusions: Lower limb pain often makes patients take painkillers, but they do not limit their physical activity. Patients with lower limb atherosclerosis are able to adapt to daily life.
słowa kluczowe:

miażdżyca, przystosowanie się do życia, niedokrwienie kończyn dolnych

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe