eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ocena ryzyka powstawania odleżyn przy użyciu dostępnych skal — opis przypadku

Elżbieta Krupińska

Data publikacji online: 2012/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odleżyny, mimo znajomości czynników predysponujących do ich powstawania, metod zapobiegania i leczenia, stanowią nadal poważny
problem leczniczy i pielęgnacyjny. Pierwszym krokiem w profilaktyce przeciwodleżynowej jest wyselekcjonowanie z ogólnej liczby pacjentów
tych zagrożonych ich wystąpieniem. W pracy dokonano oceny ryzyka powstania odleżyn na przykładzie pacjentki oddziału chorób
wewnętrznych przy użyciu pięciu skal: Waterlow, Douglas, Norton, Braden i CBO. Interpretacja uzyskanych wyników pokazała, że skale
przez uwzględnienie różnych czynników ryzyka dają odmienną kwalifikację: od dużego zagrożenia po jego brak.

Bedsores, despite of knowledge of the factors, predisposing to their formation, methods of prevention and treatment are still a serious
therapeutic and care problem. The first step in prevention is therapeutic selection of the total number of patients at risk of bedsores’
occurrence. This paper assesses the risk of decubitus for example, a branch of internal medicine, patient with five scales: Waterlow, Douglas,
Norton, Braden and CBO. Interpretation of the obtained results showed that the scales, by taking into account various risk factors, gives a
different classification from high risk after his absence.
słowa kluczowe:

odleżyna; pielęgnacja; skale

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe