eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF w procesie gojenia się ran po zabiegach neurochirurgicznych – doniesienia wstępne

Robert Ślusarz
,
Wojciech Beuth
,
Danuta Rość
,
Lech Grzelak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 4: 146–149
Data publikacji online: 2007/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (ang. vascular endothelial growth factor – VEGF), zwany również czynnikiem przepuszczalności naczyń (ang. vascular permeability factor – VPF) lub waskulotropiną (ang. vasculotropin), jest obecnie uważany za kluczowy czynnik regulujący fizjologiczną i patologiczną angiogenezę. Rola VEGF w procesie gojenia się ran nie jest dokładnie poznana.
Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w surowicy krwi pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych z raną pooperacyjną, mierzonego przed zabiegiem operacyjnym i po nim.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w Klinice
Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegii Medicii UMK w grupie 20 dorosłych chorych, poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu zmiany zwyrodnieniowej kręgosłupa. Badanie polegało na 3-krotnym pobraniu krwi żylnej – przed zabiegiem (pomiar 1.), w 1. dobie po zabiegu (pomiar 2.) oraz między 5. a 7. dobą po zabiegu operacyjnym (pomiar 3.), u tego samego pacjenta hospitalizowanego w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Następnie probówki z materiałem przekazano do Katedry i Zakładu Patofizjologii CM w celu oznaczenia stężenia VEGF za pomocą metody immunoenzymatycznej (ELISA). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku do grupy badanej.
Wnioski:
1. W badaniach nie wykazano istotnych statystycznie różnic w stężeniu VEGF w surowicy krwi osób w poszczególnych pomiarach przed zabiegiem operacyjnym i po nim, jak również w porównaniu z grupą kontrolną.
2. Dalsze badania powinny być ukierunkowane na zwiększenie grupy badanej oraz przedstawienie korelacji wybranych czynników procesu gojenia się rany ze stymulatorami angiogenezy.

Introduction: Vascular endothelial growth factor (VEGF), or vascular permeability factor (VPF) or vasculotropin, is considered to be a key factor that regulates physiological and pathological angiogenesis. The role of VEGF in the process of wound healing is not well understood.
Aim: The aim of the study was to assess the VEGF concentration in the blood serum of patients after a neurosurgical procedure, in consecutive measurements before and after the operation.
Material and methods: The study was conducted in the Neurosurgery and Neurotraumatology Department, CM UMK and included 20 adult patients after surgical treatment of degenerative changes in the spine. Each patient’s venous blood samples were obtained three times: before the surgery (measurement 1), on day 1 after surgery (measurement 2) and between the 5th and 6th day after the operation (measurement 3). The samples were sent to the Pathophysiology Department, CM UMK where the VEGF concentration was assessed using the immunoenzymatic method (ELISA). The control group included 20 healthy volunteers similar in age and gender to the patients included in the study.
Conclusions:
1. The study showed no statistically significant differences in the VEGF concentration in blood serum between consecutive measurements before and after the surgery and between the control group and the group of patients included in the study.
2. Further studies should focus on a bigger sample of patients and show correlations between selected wound healing factors and angiogenesis stimulants.
słowa kluczowe:

VEGF, angiogeneza, rana, neurochirurgia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe