eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu doustnego leczenia probiotykiem i/lub doustnym płynem nawadniającym na przebieg ostrej biegunki u dzieci

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Sylwia Murawska, Grażyna Swincow

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (3): 166–172
Data publikacji online: 2009/06/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wprowadzenie: Postępowaniem z wyboru w leczeniu ostrej biegunki jest podawanie doustnych płynów nawadniających (DPN). Na przebieg biegunki pozytywnie może wpływać przyjmowanie niektórych szczepów probiotycznych.
Cel: Celem pracy było porównanie skuteczności doustnego leczenia probiotykiem i/lub DPN ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci.
Materiał i metody: Badaniem objęto 150 dzieci z ostrą biegunką infekcyjną (2.–36. mies. życia). Po wstępnej fazie rehydratacji dożylnej dzieci w sposób randomizowany włączano do jednej z 3, liczących po 50 dzieci, grup. Dzieci otrzymywały doustnie wodny roztwór Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (grupa P) lub DPN (grupa DPN), lub LGG skojarzony z DPN (grupa P + DPN) w dawce 50 ml/kg m.c. Oceniano czas trwania leczenia, liczbę nieprawidłowych stolców oraz przypadków dożylnego wyrównywania zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowej.
Wyniki: Czas leczenia pacjentów z grupy P + DPN był krótszy niż pacjentów z grupy DPN (3,71 vs 5,0, p = 0,006). Liczba stolców oddanych przez pacjenta w czasie terapii była istotnie statystycznie większa w grupie DPN niż P (15 vs 10,5, p = 0,025) oraz P + DPN (15 vs 9,5, p = 0,01). Średnia liczba stolców oddanych przez pacjenta w czasie jednej doby leczenia była istotnie statystycznie mniejsza w grupie P + DPN niż DPN (2,58 vs 3,67, p = 0,045). Wyrównywania zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej częściej wymagali pacjenci z grupy DPN niż P (17 vs 8, p = 0,038). Pacjenci z grupy P istotnie statystycznie częściej niż z grupy DPN wymagali wyrównywania zaburzeń gospodarki elektrolitowej (19 vs 10, p = 0,047).
Wnioski:
1. Leczenie DPN w skojarzeniu z LGG skraca czas trwania biegunki oraz zmniejsza liczbę oddawanych stolców w stosunku do terapii samym DPN.
2. Mniejszą częstość zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej stwierdzono w grupie otrzymującej LGG oraz LGG z DPN, natomiast elektrolitowej u dzieci otrzymujących DPN oraz DPN z LGG.


Introduction: Administration of oral rehydration solutions (ORS) is recommended in the treatment of acute diarrhoea. Supplementation with probiotics can positively influence the course of diarrhoea.
Aim: The aim of the study was to compare the effectiveness of oral treatment with probiotic and/or oral rehydration solution in acute infectious diarrhoea.
Material and methods: One hundred and fifty children with acute infectious diarrhoea were included in this study (2-36 months old). After the initial rapid phase of intravenous rehydration children were randomized into 3 groups; each group had 50 patients. Children were given a solution of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (group P) or oral rehydration solution (group ORS) or LGG in oral rehydration solution (group P + ORS), in a dose of 50 ml/kg b.w. Time of treatment, number of stools, and number of events of intravenously restored electrolyte and acid/base imbalances were measured.
Results: Treatment duration of the patients from group P + ORS was statistically significantly shorter than those from group ORS (3.71 vs. 5.0, p = 0.006). The number of stools given by patients during all the treatment was statistically significantly higher in group ORS than P (15 vs. 10.5, p = 0.025), and P + ORS (15 vs. 9.5, p = 0.01). The average number of stools given by patients during one day of treatment was statistically significantly lower in group P + ORS than ORS (2.58 vs. 3.67, p = 0.045). Acid/base imbalance was statistically significantly more often restored intravenously in patients from group ORS than P (17 vs. 8, p = 0.038). Patients from group P in relation to patients from group ORS statistically significantly more often demanded restoration of electrolytes (19 vs. 10, p = 0.047).
Conclusions:
1. Treatment with ORS in association with LGG in relation to treatment with ORS only reduces duration of diarrhoea and the number of stools.
2. Acid/base imbalances were less common in the group receiving LGG and LGG with ORS. However, electrolyte imbalances were less common in children receiving ORS and ORS with LGG.
słowa kluczowe:

biegunka, probiotyk, Lactobacillus rhamnosus GG, doustny płyn nawadniający

referencje:

Guarino A, Albano F, Ashkenazi S i wsp.; European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; European Society for Paediatric Infectious Diseases. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guideines for the management of acute gastroenteritus in children in Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46 (Suppl 2): 81-122.

World Health Organization, Department of Child and Adolescents Health and Development: The traetment of diarrhoea. A manual for physicians and other senior health workers. WHO Press 2005, Geneva.

Szajewska H. Zastosowanie probiotyków w pediatrii. Standardy Medyczne. Pediatria 2008; 4: 380-92.

CHOICE Study Group: Multicenter, Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and safety of Reduced Osmolarity Oral Rehydratation Salts Solution in Children With Acute Watery Diarrhoea. Pediatrics 2001; 107: 613-8.

Duggan C, Lasche J, McCarty M i wsp. Oral rehydration solution for acute diarrhea prevents subsequent unscheduled follow-up visits. Pediatrics 1999; 104: e29.

Hahn SK, Kim YJ, Garner P. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration due to diarrhoea in children: systemic review. BMJ 2001; 323: 81-5.

Canani RB, Cirillo P, Terrin G, et al. Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children: randomised clinical trial of five different preparations. BMJ 2007; 335: 340-2.

Huang JS, Bousvaros A, Lee JW i wsp. Efficacy of probiotic use in acute diarrhoea in children: a meta-analysis. Dig Dis Sci 2002; 47: 2625-34.

Szajewska H, Mrukowicz JZ. Probiotics in the treatment and prevention of acute infetious diarrhoea in infants and children: a systemic review of published randomized, double-blind, placebo-controlled trials. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33 (Suppl 2): S17-25.

Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2004, 2: CD003048.

Desjeux JF, Briend A, Butzner JD. Oral rehydratation solution in the year 2000: pathophysiology, efficacy and effectivness. Baillieres Clin Gastroenterol 1997; 11: 509-27.

Kim Y, Hahn S, Garner P. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydrataion caused by acute diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2001; 2: CD002847.

Fonseca BK, Holdgate A, Craig JC. Enteral vs intravenosus rehydratation therapy for children with gastroenteritis. A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolescent Med 2004; 158: 483-90.

Guandalini S, Pensabene L, Zikri MA i wsp. Lactobacillus GG administrated in oral rehydration solution to children with acute diarrhoea: a multicenter European trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30: 54-60.

Dutta P. Usefulness of ORT in certain special situations of diarrhoeal diseases. Indian J Public Health 1994; 38: 44-9.

Sharifi J, Ghavami F, Nowrouzi Z i wsp. Oral versus intravenosus rehydration therapy in severe gastroenteritis. Arch Dis Child 1985; 60: 856-60.

Seth A, Yan F, Polk DB, Rao RK. Probiotics ameliorate the hydrogen peroxidase-induced epithelial barrier disruption by a PCK- and MAP kinase-dependent mechanism. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2008; 294: G1060-9.

Borthakur A, Gill RK, Tyagi S i wsp. The probiotic Lactobacillus acidophilus stimulates chloride/hydroxyl exchange activity in human intestinal epithelial cells. J Nutr 2008; 138: 1355-9.

Borchers AT, Selmi C, Meyers FJ i wsp. Probiotics and immunity. J Gastroenterol 2009; 44: 26-46.

FAO/WHO. Evolution of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live lactic Acid Bacteria. Expert Consultation Report: Córdoba, Argentina: Food and Agriculture Organization of the United nations and World Health Organization, 1-4 October 2004.

Hałoń A, Samet A, Gładysz A, Inglot M. Biegunki – etiopatogeneza i klinika w świetle współczesnej wiedzy. Przew Lek 2000; 10: 19-26.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe