eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3-4/2019
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Odleżyny – ocena ryzyka, rozpoznanie i leczenie

Izabela Kuberka
1
,
Joanna Głowacz
1
,
Marta Bakowska
2

1.
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
LECZENIE RAN 2019; 16 (3-4): 74-78
Data publikacji online: 2020/04/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odleżyna powstaje głównie jako efekt dwóch procesów: zamknięcia światła naczyń krwionośnych przez ciśnienie działające z zewnątrz oraz śródbłonkowych uszkodzeń w mikrokrążeniu spowodowanych siłami ścinającymi. Grupą najbardziej narażoną na ich występowanie są pacjenci objęci opieką długoterminową oraz chorzy przebywający na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Liczba osób unieruchomionych wciąż rośnie, tym samym odleżyny stają się coraz poważniejszym problemem dla współczesnego pielęgniarstwa.

Pressure ulcers arises mainly as a result of two processes: occlusion of blood vessels by pressure acting from outside and microvascular endothelial damage caused by the shear forces. The most vulnerable group for their occurrence are covered by long-term care patients and patients staying in the intensive care unit. Number of immobilized continues to grow, thereby bedsores are becoming an increasing problem for the modern nursing.
słowa kluczowe:

odleżyny, rozwój odleżyn, profilaktyka, profilaktyka przeciwodleżynowa, ocena ryzyka, skala punktowa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe