eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Odżywianie dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w rekomendacjach diety śródziemnomorskiej

Irena Mańkiewicz-Żurawska
,
Przemysława Jarosz-Chobot

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 74-80
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Żywienie dzieci i młodzieży istotnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka – zarówno chorego na cukrzycę typu 1, jak i zdrowego. Zasady odżywiania dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 nie różnią się od zasad żywienia ich zdrowych rówieśników. Dlatego też zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 oraz dla zdrowych jest takie samo. Sposób odżywiania dzieci i młodzieży powinien spełniać zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Cel pracy
Przedstawienie schematu żywienia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 leczonych intensywną insulinoterapią z wykorzystaniem diety śródziemnomorskiej, która została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za wzór zdrowego sposobu odżywiania się zarówno dzieci, jak i dorosłych. Poprzez udział dużej ilości produktów naturalnych ma działanie antyoksydacyjne, chemoprewencyjne oraz przeciwzapalne, zmniejsza stężenie trójglicerydów i cholesterolu, a także glikemię poposiłkową.

Wnioski
Przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i wytycznymi diety śródziemnomorskiej pozwala na utrzymanie codziennej prawidłowej glikemii oraz zapobiegnie późniejszym zaburzeniom metabolicznym. Przestrzeganie zasad tej diety zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, a także chroni je przed nadwagą i otyłością.Introduction
The nutrition of children and adolescents significantly affects the physical and mental development of those suffering from type 1 diabetes and their healthy peers. Nutrition rules for children and adolescents with type 1 diabetes do not differ from the principles of feeding their healthy peers. Hence, the demand for individual nutrients in type 1 diabetes and healthy people is the same. The nutrition of children and adolescents should meet the recommendations of the Institute of Food and Nutrition and the Polish Diabetes Association.

Aim of the study
Aim of the study is to present a pattern of nutrition for children and adolescents with type 1 diabetes, treated with intensive insulin therapy using the Mediterranean diet, which was recognised by the World Health Organization as a model of a healthy diet for both children and adults. Through the participation of a large number of natural products, it has antioxidant, chemopreventive, and anti-inflammatory effects, it reduces the level of triglycerides and cholesterol, as well as postprandial glycaemia.

Conclusions
Żywienie dzieci i młodzieży istotnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka – zarówno chorego na cukrzycę typu 1, jak i zdrowego. Zasady odżywiania dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 nie różnią się od zasad żywienia ich zdrowych rówieśników. Dlatego też zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 oraz dla zdrowych jest takie samo. Sposób odżywiania dzieci i młodzieży powinien spełniać zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, żywienie dzieci i młodzieży, dieta śródziemnomorska, talerz zdrowego odżywiania

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe