eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ogniskowy guzkowy rozrost wątroby – doświadczenia własne

Halina Cichoż-Lach, Beata Prozorow-Król, Jarosław Swatek, Krzysztof Celiński, Maria Słomka, Leszek Buk, Elżbieta Korobowicz, Emilia Lis

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (1): 17–22

Wprowadzenie: Ogniskowy rozrost guzkowy (ORG) jest kwalifikowany jako niezłośliwy nowotwór wątroby typu tumour- -like lesion.
Cel: Celem niniejszej pracy było określenie, czy istnieją typowe cechy z wywiadu medycznego i w badaniach dodatkowych, które mogłyby sugerować ustalenie rozpoznania ORG, potwierdzonego następnie biopsją zmiany ogniskowej wątroby w celu uzyskania niepodważalnego rozpoznania.
Materiał i metody: Retrospektywnie analizowano dane kliniczne 28 osób z ORG hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 1 stycznia 2002 r. do 31 października 2007 r.
Wyniki: Wśród 667 pacjentów hospitalizowanych w analizowanym czasie z powodu zmian ogniskowych w wątrobie za pomocą biopsji wątroby wyodrębniono 28 chorych (92,86% kobiet) z ORG. Wśród 26 kobiet 16 z nich stosowało doustne środki antykoncepcyjne, natomiast 5 – leczenie hipotensyjne. Dwóch analizowanych mężczyzn nie przyjmowało żadnych leków. Średnie stężenia transaminaz alaninowej, asparaginianowej i a-fetoproteiny u wszystkich badanych pozostawały w granicach normy. Ogniskowy rozrost guzkowy u wszystkich analizowanych pacjentów miał postać pojedynczej, bezobjawowej zmiany ogniskowej o średnicy 24–121 mm wykrytej przypadkowo w czasie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Za pomocą ultrasonografii wykazano obecność blizny centralnej u 9 z 28 pacjentów, natomiast za pomocą tomografii komputerowej u 14 z 23 poddanych badaniu.
Wnioski: Ogniskowy rozrost guzkowy jest rzadką patologią, w materiale własnym stanowił 4,20% wszystkich przypadków osób hospitalizowanych z powodu zmian ogniskowych wątroby w analizowanym czasie. Dotykał w większości kobiet (zwłaszcza stosujących doustną antykoncepcję) i nie wykazywał zmian w badaniach laboratoryjnych. Manifestował się jako stwierdzane przypadkowo pojedyncze ognisko w wątrobie, z obecnością centralnej blizny uwidocznionej u 32–60% pacjentów, zależnie od zastosowanej techniki obrazowania. Brak centralnej blizny sprawia, że nie znajduje się innych w pełni swoistych cech typowych dla ORG w badaniach obrazujących. Podstawą rozpoznania pozostaje wówczas biopsja wątroby.

Introduction: Focal nodular hyperplasia (FNH) is a tumour-like lesion of the liver.
Aim: The purpose of the study was to find out if there were any hints from the medical histories or additional investigations which would suggest FNH later confirmed by liver biopsy.
Material and methods: The clinical data of 28 patients with FNH hospitalized in the Department of Gastroenterology, MU of Lublin in the period 1st January, 2002 – 31st October, 2007 were analyzed retrospectively.
Results: Liver biopsy diagnosed FNH in 28 patients (92.86% women) from a total of 667 hospitalized in the Gastroenterology Department, Medical University of Lublin for focal lesions in the liver. In the group of 26 women 16 patients were on oral contraceptives, 5 were taking hypotensives; the men did not receive any medication. All 28 showed normal values of ALT, AST and AFP while each having a single focal lesion 24–121 mm in diameter found in USG. Their medical histories revealed that the FNH was asymptomatic and incidentally detected in USG. A central scar was detected in 9 of 28 patients on USG and in 14 of 23 patients on CT.
Conclusions: In our study FNH was a relatively rare pathology and constituted 4.20% of all cases with focal liver lesions. FNH prevailed in women (particularly who were oral contraceptive users), and did not differentiate in laboratory results. It manifested as a single focus being incidentally detected by imaging techniques with a central scar visualized in 32-60% of patients depending on the techniques applied. Scar absence accounts for the lack of features specific for FNH and then biopsy is the best option to diagnose the lesion.
słowa kluczowe:

ogniskowy rozrost guzowy wątroby, diagnostyka ogniskowego rozrostu guzowego wątroby, biopsja wątroby, techniki obrazujące

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe