eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej

Roksana Długołęcka
1
,
Elżbieta Kania
1, 2
,
Izabela Biegus
1

1.
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Akademia Nauk Stosowanych, Racibórz, Polska
2.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 85-90
Data publikacji online: 2022/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem niniejszego artykułu jest określenie zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej. Cholecystektomia jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgii gastroenterologicznej zarówno w Polsce, jak i na świecie. To metoda leczenia w przypadku objawowej i przewlekłej, nie poddającej się leczeniu objawowemu kamicy pęcherzyka żółciowego. W procesie opieki okołooperacyjnej ważną rolę pełni pielęgniarka, której działania w znaczący sposób wpływają na efekt hospitalizacji pacjenta. Bardzo istotne jest wprowadzenie odpowiedniej, holistycznej opieki pielęgniarskiej, która jest gwarantem prawidłowej rekonwalescencji i zapewnienia możliwie jak najwyższego poziomu jakości życia pacjenta.

The aim of this article is to define the scope of nursing care for patients after classic and laparoscopic cholecystectomy. Cholecystectomy is one of the most frequently performed gastroenterological surgery procedures both in Poland and throughout the world. It is a method of treatment for symptomatic and chronic, non-symptomatic cholelithiasis. Nurses play an important role in the process of perioperative care, and their actions significantly influence the effect of patients’ hospitalization. It is very important to introduce appropriate, holistic nursing care, which is a kind of guarantee of proper convalescence, ensuring the best possible level of the patient’s quality of life.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, cholecystektomia, kamica pęcherzyka żółciowego, chirurgia małoinwazyja

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.