eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)

Milena Radziewicz
,
Hanna Grabowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 35–38
Data publikacji online: 2018/06/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ZZN) jest chorobą układową charakteryzującą się martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń. Najczęściej atakuje zatoki, płuca i nerki. Celem pracy było sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z ZZN z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej.

Badania przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i objęto nimi 25-letnią pacjentkę. W badaniach zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku, technikę wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji medycznej oraz pomiarów. U pacjentki rozpoznano: wymioty, ból, krwawienie z nosa, duszność, zaburzoną błonę śluzową jamy ustnej, zawroty głowy, brak apetytu, zaburzone przyjmowanie płynów, obrzęk obwodowy, nudności, zaburzoną zdolność słyszenia, ryzyko infekcji, ryzyko zaburzonej funkcji rozrodczej, dry skin, niepokój oraz zaburzony sen. Zakres interwencji pielęgniarskich obejmował monitorowanie oznak życia, a także efektów ubocznych stosowanych leków, udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego i edukację zdrowotną.
słowa kluczowe:

ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, klasyfikacja, ICNP®, proces pielęgnowania

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.