eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2011
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej

Irena Mickiewicz
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Kornelia Kędziora-Kornatowska
,
Katarzyna Rosłan

Medycyna Paliatywna 2011; 3: 151–162
Data publikacji online: 2011/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Opieka paliatywna jest aktywną i całościową opieką świadczoną wszystkim pa­cjentom, u których choroba nie reaguje już na leczenie przywracające zdrowie.

Cel pracy: Ocena postrzegania opieki paliatywnej przez zawodowo czynne pielęgniarki z woje­wództwa podlaskiego.

Materiał i metody: Badaniem, w którym wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy, objęto 183 losowo wybrane, zawodowo czynne pielęgniarki.

Wyniki: Opieka paliatywna to całościowa opieka nad chorym w terminalnym okresie choroby (82,5%), świadczona osobom nieuleczalnie chorym niezależnie od rozpoznania (56,3%). Uwaga społeczeństwa poświęcona opiece paliatywnej nie jest wystarczająca (84,1%). Chorzy objęci opieką paliatywną otrzymują profesjonalną opiekę (60,7%). Chory (94,8%) i jego rodzina (91,5%) otrzymują wsparcie oraz wystarczająco dużo uśmiechu i życzliwości (chory – 81,52%, rodzina – 76,6%). Informacje przekazywane chorym i rodzinie o rodzaju zastosowanego leczenia (60,7%) są wystarczające. Leczenie w opiece paliatywnej poleciłoby 83,8% osób, ale jednocześnie 51,2% zasugerowało leczenie w domu. Największe problemy w opiece paliatywnej to: brak wiedzy osób najbliższych na temat postępowania z chorym umierającym (60,1%), zbyt niskie nakłady na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej (54,1%) oraz zbyt mała liczba ośrodków stacjonarnej opieki paliatywnej i poradni opieki paliatywnej (59,6%). Główny personel jednostki opieki palia­tywnej powinni stanowić: lekarz ze specjalizacją z medycyny paliatywnej (76%), pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub po kursie z opieki paliatywnej (73,8%) oraz psycholog (72,7%). Rozmów z chorymi i ich rodzinami na tematy związane ze śmiercią nie unikało 81,5% osób. Najodpowiedniejszą osobą do udzielenia wsparcia duchowego jest zatrudniony na etacie duchowny (80,9%), a pożądaną praktyką religijną – msza (61,2%) oraz modlitwa różańcowa (37,2%).

Wnioski: W opinii większości pielęgniarek opieka paliatywna to całościowa opieka nad chorym w terminalnym okresie choroby, właściwa dla osób nieuleczalnie chorych niezależnie od rozpoznania. Uwaga poświęcona opiece paliatywnej przez społeczeństwo jest niewystarczająca. W zakładach opieki paliatywnej powinni pracować przede wszystkim lekarze oraz pielęgniarki ze specjalizacją lub kursem z zakresu opieki paliatywnej. Najwłaściwsze osoby do udzielania wsparcia chorym to duchowny oraz pielęgniarka specjalistka zatrudnieni na pełnych etatach. Największe problemy występujące w opiece paliatywnej to: brak wiedzy osób najbliższych na temat postępowania z chorym umierającym, zbyt mała liczba oddziałów opieki paliatywnej i poradni medycyny paliatywnej oraz niskie nakłady finansowe na świadczenia zdrowotne z zakresu opieki paliatywnej.

Introduction: Palliative care is a specialized area of healthcare that focuses on relieving and preventing the suffering of patients.

Aim of the study was to assess the perceptions of palliative care among the professionally active nurses from Podlaskie province.

Material and methods: The study included 183 randomly selected the professionally active nurses, and we used in the original questionnaire survey.

Results: Palliative care is comprehensive care for terminally ill patients (82.5%), for terminally ill patients regardless of diagnosis (56.3%). The society has been paid insufficient attention to hospice (84.1%). Patients in hospice are under the professional care (60.7%). Patients (94.8%) and their family (91.5%) receive support, a smile and kindness - patient (81.52%), family (76.6%). The information provided to patients and family about the type of treatment (60.7%) is sufficient. The palliative care would have recommended 83.8% of respondents, but 51.2% suggested care at home. The biggest problems in palliative care include: lack of knowledge of family on dying patients (60.1%), low level of funding for hospices (54.1%) and a few number of hospices, and palliative care clinics (59.6%). Hospice staff should include: a doctor specializing in palliative medicine (76%), a nurse with a specialization or a course of palliative care (73.8%) and psychologist (72.7%). Almost 80% of respondents did not avoid talks with patients and their families on topics related to death. The priest is the most appropriate person to provide spiritual support (80.9%), a the most coveted religious practice – mass (61.2%), and a rosary (37.2%).

Conclusions: Palliative care is a comprehensive, professional care for terminally ill patients, and for terminally ill patients regardless of diagnosis. The society has been paid insufficient attention to palliative care. In the hospice should work doctors and nurses with a specialization or course in the field of palliative care. The priest and nurse are the most appropriate persons to provide spirituals care. The biggest problems in palliative care include: lack of knowledge of family on dying patients, a few numbers of hospices, and palliative care clinics and low level of funding for hospices.
słowa kluczowe:

opieka paliatywna, percepcja, pielęgniarki

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe