eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Optymalna częstość rytmu serca – miejsce β-adrenolityków w osiąganiu celu terapii

Agnieszka Mielczarek, Jarosław D. Kasprzak

Data publikacji online: 2018/08/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Częstość rytmu serca jako główna determinanta zapotrzebowania tlenowego miokardium stanowi modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach powstało wiele badań dotyczących pożądanej częstości pracy serca, zagadnieniu temu poświęcono stanowiska grup eksperckich w naszym kraju. W kontroli rytmu serca ogromną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne, tj. ograniczenie codziennego stresu, techniki relaksacyjne (joga, muzyka relaksacyjna, medytacja, sen), odpowiednia aktywność fizyczna oraz dieta. Pacjenci ze schorzeniami układu krążenia – chorobą wieńcową czy niewydolnością serca – wymagają stosowania leków zwalniających rytm serca. Najczęściej stosowanymi lekami są szeroko przebadane β-adrenolityki.

The heart rate as the main determinant of the oxygen demand of the myocardium is a modifiable risk factor of cardiovascular diseases. Recently, many studies regarding the desired heart rate have been made, moreover, the opinion of expert groups in our country was devoted to this issue. In heart-rhythm control, non-pharmacological methods play a vital role, such as, limiting everyday stress, relaxation techniques (yoga, relaxing music, meditation, sleep), physical activity and diet. Patients with cardiovascular disease – coronary artery disease or heart failure – require the use of heart-releasing medication. The most commonly used drugs are widely tested β-blockers.
słowa kluczowe:

kontrola rytmu serca, metody niefarmakologiczne, choroby układu krążenia, β-adrenolityki, choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze

referencje:
Tardif J. Ivabradine in clinical practice: benefits of If inhibition. Eur Heart J 2005; 7 (supl. H): H29-H32.
Perski A, Olsson G, Landou C i wsp. Minimum heart rate and coronary atherosclerosis: independent relations to global severity and rate of progression of angiographic lesions in men with myocardial infarction at a young age. Am Heart J 1992; 123: 609-616.
Singh BN. Increased heart rate as a risk factor for cardiovascular disease. Eur Heart J 2003; 5 (Suppl G): G3-G9.
Kasprzak JD, Stępińska J, Wożakowska-Kapłon B i wsp. Stanowisko grupy ekspertów SFS-N PTK. Optymalna częstość rytmu serca – aktualny cel terapii kardiologicznej. Kardiol Pol 2012; 10: 1081-1094.
Barnaya J, Glantz SA. Cardiovascular effects of secondhand smoke: nearly as large as smoking. Circulation 2005; 111: 2684-2698.
Day JL, Metcalfe J, Simpson CN. Adrenergic mechanisms in control of plasma lipid concentrations. Br Med J 1982; 284: 1145-1148.
Ponikowski P, Voors AA, Anker SD i wsp. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016; 37: 2129-2200.
Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S i wsp. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. Eur Heart J 2013; 34: 2949-3003.
Wellstein A, Palm D, Belz GG. Affinity and selectivity of beta-adrenoceptor antagonists in vitro. J Cardiovasc Pharmacol 1986; 8 (suppl 11): S36-S40.
Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S i wsp. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2016; 37: 2315-2381.
Filipiak KJ, Opolski G. Działania niepożądane i środki ostrożności przy stosowaniu leków beta adrenolitycznych – spojrzenie z perspektywy 2005 roku. Choroby Serca i Naczyń 2005; 2: 157-169.
Fox K, Ford I, Steg PG i wsp. BEAUTIFUL Investigators. Heart rate a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left- ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2008; 372: 817-821.
Swedberg K, Komajda M, Böhm M i wsp. SHIFT Investigators. Ivabradine and outcomes In chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo- controlled study. Lancet 2010; 376: 875-885.
Heidland UE, Strauer BE. Left ventricular muscle mass and elevated heart rate are associated with coronary plaque disruption. Circulation, 2001; 104: 1477-1482.
Diaz A, Bourassa MG, Guertin MC, Tardif JC. Long-term prognostic value of resting heart rate in patients with suspected or proven coronary artery disease. Eur Heart J 2005; 26: 967-974.
Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K i wsp. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina:a report of the American College of Cardiology/American Heart AssociationTask Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for the Management of Patients with Chronic Stable Angina). Circulation 2003; 107: 149-158.
CIBIS Investigators and Committees. A randomized trial of beta-blockade in heart failure. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). Circulation 1994; 90: 1765-1773.
CIBIS II Investigators and Committees. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS II): a randomised trial. Lancet 1999; 353: 9-13.
Willenheimer R, van Veldhuisen DJ, Silke B i wsp. Effect on survival and hospitalization of initiating treatment for chronic heart failure with bisoprolol followed by enalapril, as compared with the opposite sequence: results of the randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) III. Circulation 2005; 112: 2426-2435.
McAlister FA, Wiebe N, Ezekowitz JA i wsp. Meta-analysis: beta-blocker dose, heart rate reduction, and death in patients with heart failure. Ann Intern Med 2009; 150: 784-794.
Benetos A, Rudnichi A, Thomas F i wsp. Influence of heart rate on mortality in a French population: role of age, gender, and blood pressure. Hypertension 1999; 33: 44-52.
Julius S, Palatini P, Kjeldsen SE i wsp. Usefulness of heart rate to predict cardiac events in treated patients with high-risk systemic hypertension. Am J Cardiol 2012; 109: 685-692.
Dahlof B, Sever PS, Poulter NR i wsp. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 895-906.
Bangalore S, Sawhney S, Messerli FH. Relation of beta-blocker-induced heart rate lowering and cardioprotection in hypertension. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1482-1489.
Mancia G,  Fagard R, Narkiewicz K i wsp. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281-1357.
Tykarski A, Narkiewicz K, Gaciong Z i wsp. 2015 Guidelines for the Management of Hypertension Part 1–7 Recommendations of the Polish Society of Hypertension Guideline. Arterial Hypertens 2015; 19: 53-83.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe