eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Osobowość a ruminowanie o doświadczonej chorobie nowotworowej

Nina Ogińska-Bulik
1

  1. Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 45-51
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Doświadczenie negatywnego zdarzenia traumatycznego pociąga za sobą aktywność poznawczą w postaci ruminowania. Proces ten jest uwarunkowany m.in. cechami osobowości.

Cel pracy: Podjęte badania miały na celu ustalenie związku między osobowością a ruminowaniem o doświadczonym negatywnym zdarzeniu, jakim była choroba nowotworowa.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 60 osób w wieku 18–78 lat (M = 50,4,

SD = 17,74) chorych na nowotwory złośliwe w obrębie twarzoczaszki. Większość badanych (68,3%) stanowiły kobiety. W badaniach wykorzystano Inwentarz osobowości – NEO-FFI oraz Inwentarz ruminacji o negatywnym zdarzeniu, który mierzy dwa rodzaje ruminacji: natrętne i refleksyjne.

Wyniki i wnioski: Osobowość okazała się powiązana jedynie z ruminacjami natrętnymi. Ten typ ruminowania o doświadczonej chorobie wiąże się dodatnio z neurotycznością i ujemnie z otwartością na doświadczenia, jednakże predyktorem ruminacji natrętnych okazała się tylko neurotyczność. Osobowość odgrywa słabą rolę w predykcji ruminowania o doświadczonym negatywnym zdarzeniu życiowym.

Introduction: The experience of a traumatic negative event involves a cognitive activity, in the form of rumination. The process is conditioned, among others, by personality traits.

The aim of the study: The study aimed to establish the relationship between personality and ruminating of an experienced negative event, which in this case was cancer disease.

Material and methods: The results of 60 persons, aged 18–78 years (M = 50.4, SD = 17.74), who suffered from craniofacial cancer were analysed. The majority of respondents (68.3%) were women. The study used the NEO-Five Factor Inventory and the Event-Related Rumination Inventory, which measures two types of ruminations: intrusive and deliberate.

Results and conclusions: Personality proved to be associated only with intrusive ruminations. This type of ruminating of the experienced disease is associated positively with neuroticism and negatively with openness to experience; however, the only predictor of intrusive ruminations was neuroticism. Personality plays a weak role in the prediction of ruminating of experienced negative life events.
słowa kluczowe:

osobowość, choroba nowotworowa, ruminacje o doświadczonym zdarzeniu

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.