eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ospa wietrzna i półpasiec – obraz kliniczny i możliwości profilaktyki

Bartosz Siewert, Jacek Wysocki

Data publikacji online: 2018/12/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ospa wietrzna oraz półpasiec są chorobami zakaźnymi powodowanymi przez wirusa DNA z rodziny Herpes – Varicella zoster virus. Ospa wietrzna jest zakażeniem pierwotnym, podczas gdy półpasiec to reaktywacja tego zakażenia. Również epidemiologicznie choroby te różnią się między sobą: ospę wietrzną cechuje sezonowość oraz występowanie w młodszych grupach wiekowych, natomiast półpasiec występuje u osób starszych niezależnie od pory roku. Podstawą rozpoznania są zmiany skórne – rumieniowe plamki, grudki, pęcherzyki, krostki aż do strupków. W ospie zmiany mają postać polimorficznej wysypki, w półpaścu zazwyczaj następują one po sobie. Istnieje możliwość profilaktyki zarówno ospy wietrznej, jak i półpaśca. W Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciwko ospie wietrznej – mono- oraz poliwalentna. W wyjątkowych sytuacjach można zastosować swoiste immunoglobuliny podane w warunkach szpitalnych.

Varicella and shingles are infectious diseases caused by the Herpes family virus – the Varicella zoster virus. Varicella is a primary infection, while shingles is the reactivation of this infection. Also, epidemiologically, these diseases differ from each another: varicella is characterised by seasonality and occurrence in younger age groups, whereas shingles occurs in the elderly, regardless of the season. The diagnosis of diseases is based on skin lesions – erythematous spots, papules, vesicles, pustules, and scabs. In varicella, the changes look like a polymorphic rash, in shingles, they usually occur one after the other. There is a possibility of prevention of both varicella and shingles. In Poland, two vaccines against varicella are available: mono- and polyvalent. In exceptional situations, specific immunoglobulins can be administered in a hospital ward.
słowa kluczowe:

wirus ospy wietrznej i półpaśca, ospa wietrzna, półpasiec, szczepienie, profilaktyka

referencje:
The Pink Book. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Varicella. Dostęp 25.08.2018 [https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/varicella.pdf].
Duszczyk E, Dubiel B. Ospa wietrzna. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2018; 2384-2386.
Zaborowski P, Dubiel B. Półpasiec. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2018; 2386-2388.
LaRussa PS, Marin M. Varicella-Zoster Virus. W: Kliegman RM, Stanton BF, Schor NF, St Geme JW, III, Behrman RE (red.). Nelson Textbook of Pediatrics, 20th ed. WB Saunders Co, Philadelphia 2016; 1579-1586.
Meldunki epidemiologiczne. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce (biuletyn roczny) 2013–2017. Dostęp 25.08.2018 [http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01].
Gershon AA. Is chickenpox so bad, what do we know about immunity to varicella zoster virus, and what does it tell us about the future? J Infect 2017; 74 (Suppl 1): S27-S33.
Albrecht P, Patrzałek M, Goryński P. Zagrożenie półpaścem i jego powikłaniami w Polsce i na świecie w zależności od wieku. Przegl Epidemiol 2015; 69: 841-843.
Charakterystyka produktu leczniczego Varilrix. Dostęp 25.08.2018 [https://pl.gsk.com/media/780531/varilrix-chpl-ws407-09_05_2018.pdf].
Charakterystyka produktu leczniczego Priorix-Tetra. Dostęp 25.08.2018 [https://pl.gsk.com/media/736440/priorix-tetra-smpc-fiolkaplusamp-ii78-18_04_2017.pdf].
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. Dostęp 25.08.2018 [https://gis.gov.pl/images/pso_2018_r_.pdf].
Wysocki J, Mrukowicz J. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych u dorosłych. Ospa wietrzna. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2018; 2483.
Szenborn L, Stryczyńska-Kazubska J, Duszczyk E, Kuchar E. Ospa wietrzna i półpasiec. Med Prakt 2015; 2: 108-112.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe