eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 109
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ostra infekcyjna plamica piorunująca

Justyna Czarny
1, 2
,
Katarzyna Czajkowska
1, 2
,
Monika Sikorska
1, 2
,
Krzysztof G. Sadko
1, 2

1.
Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
2.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 316-320
Data publikacji online: 2023/01/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Ostra zakaźna plamica piorunująca jest rzadkim, zagrażającym życiu powikłaniem posocznicy. Charakteryzuje się szybką progresją do ostrej niewydolności krążenia wskutek zakrzepicy wewnątrznaczyniowej i rozległej plamicy krwotocznej, co prowadzi do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i niewydolności wielonarządowej.

Opis przypadku
Mężczyzna w wieku 43 lat zgłosił się do izby przyjęć szpitala z powodu duszności po urazowej splenektomii. Przy przyjęciu pacjent zgłaszał złe samopoczucie, gorączkę i dreszcze. W czasie kilku godzin doszło do wstrząsu septycznego. W badaniu dermatologicznym stwierdzono obecność wybroczyn nieblednących pod naciskiem, umiejscowionych głównie w obrębie twarzy i w okolicy narządów płciowych. Zastosowano antybiotykoterapię empiryczną (wankomycyna, cefotaksym i metronidazol). Następnie zmieniono antybiotyk na ceftriakson. Ze względu na szybko postępujący przebieg konieczna okazała się amputacja podudzi.

Wnioski
Ostra zakaźna plamica piorunująca jest stanem zagrażającym życiu, który wymaga intensywnego leczenia, ale wczesne objawy skórne mogą ułatwiać rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania.Introduction
Acute infectious purpura fulminans is a rare life-threatening complication of sepsis, which rapidly progresses to acute circulatory failure due to intravascular thrombosis and extensive haemorrhagic purpura associated with disseminated intravascular coagulation and multiple organ failure.

Case Report
A 43-year-old man reported to the emergency room because of dyspnoea following traumatic splenectomy. On admission, the patient reported malaise, fever and chills. The incident happened within a few hours to the development of septic shock. A dermatological examination revealed bleeding spots that did not blanch under pressure, localized mainly on the face and genitals. Empirical antibiotic therapy with vancomycin, cefotaxime and metronidazole was initiated, and then the antibiotic therapy was changed to ceftriaxone. There was a rapid progression that required an amputation of the lower legs.

Conclusions
Acute infectious purpura fulminans is a life-threatening disease that requires intensive treatment, but early cutaneous manifestations may facilitate diagnosis and appropriate management.

słowa kluczowe:

ostra zakaźna plamica piorunująca, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, splenektomia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.