eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pacjent onkologiczny w roli dawcy wsparcia

Karolina Jakitowicz
1
,
Mariola Bidzan
1

  1. Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
Psychoonkologia 2016; 20 (3): 105-111
Data publikacji online: 2017/01/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: W procesie radzenia sobie z chorobą onkologiczną istotną rolę odgrywa wsparcie społeczne. Celem prezentowanego badania jest określenie znaczenia wsparcia, jakie pacjent daje swoim bliskim, i jaki ma ono związek z radzeniem sobie z chorobą onkologiczną oraz jakością życia.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 35 pacjentów powyżej 18. roku życia (18 kobiet i 17 mężczyzn) z chorobą nowotworową krwi, leczonych chemioterapią i poddanych transplantacji szpiku kostnego. Badanie przeprowadzono metodą kwestionariuszową z wykorzystaniem: autorskiego kwestionariusza wsparcia otrzymywanego i dawanego, zarówno emocjonalnego, jak i instrumentalnego, Skali przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej – Mini-MAC w adaptacji Z. Juczyńskiego oraz Drabiny Cantrila.

Wyniki: Prezentowane badanie ukazuje korzystny obraz mechanizmu wsparcia dawanego innym w kontekście choroby nowotworowej. Wykazano istotny związek wsparcia dawanego z destruktywnymi strategiami radzenia sobie, a nie wykazano związku ze strategiami konstruktywnymi. Wyniki jakości życia wskazują na pewną niespójność. W kontekście pracy psychologicznej z pacjentami chorymi onkologicznie warto uwzględnić rolę, jaką odgrywa wsparcie, które chory daje swoim bliskim.

Introduction: In the process of coping with the oncological disease important role is played by social support. The aim of this study is to determine the importance of the role of the social support offered by the patient.

Material and methods: The study included 35 patients over 18 years of age (18 women and 17 men), suffering from the blood cancer, receiving chemotherapy and treated with bone marrow transplantation. The study was conducted using the questionnaire method with the following questionnaires: author’s questionnaire received and given support, both emotional and instrumental, Mental Scale Adjustment to Cancer Diseases – Mini-MAC in adaptation Z. Juczyński and Cantril Ladder.

Results: The present study shows a favorable picture of the given support mechanism in the context of cancer. Given support is significantly associated with a destructive coping strategies, and it was no connection with constructive strategies. The results of the quality of life show some inconsistency. In the context of psychological work with oncological patients given support should be taken into account, the role played by the patients who give support their relatives is significantly important.
słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem, jakość życia, stres, nowotwór

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.